Základová doska: Ako na stabilné základy domu
star_border

Základová doska alebo základové pásy: Ako dosiahnuť stabilné základy domu?

Plánujete stavbu rodinného domu alebo potrebujete vybetónovať základy pre záhradný domček? V obidvoch prípadoch budete potrebovať dobré základy, pretože od nich závisí zdravie celej stavby.

Skôr, ako sa pustíte do realizácie základov, overte si, či sa váš pozemok nenachádza v oblasti s nestabilným podložím, s vysokou hladinou spodnej vody alebo v oblasti s vysokým rizikom záplav. Ideálne si tieto informácie zistite ešte skôr, ako sa rozhodnete pozemok kúpiť. 

Ak staviate na miestach, kde už v minulosti bol postavený nejaký dom, ubezpečte sa, či na mieste, kde plánujete základy domu, nebola kedysi stará pivnica, studňa alebo iná stavba. Môže byť totiž zasypaná nestabilným stavebným odpadom, čo môže zapríčiniť zrútenie stavby. 

Pred zakladaním stavby si projektant môže vyžiadať kompletný geologický prieskum. V mnohých prípadoch sa však uspokojí aj s vykopanými sondami na miestach, kde plánujete základy domu realizovať. Ak už v okolí stoja iné domy, spýtajte sa susedov, aké mali podmienky pri zakladaní oni.

Aké základy zvoliť pre rodinný dom?

Pozemok

V prvom rade sa poraďte s projektantom a zvážte svoje finančné možnosti. Základy domu umiestnené vo svahu, v ktorom hrozí zosuv pôdy vás môžu vyjsť draho. Aj napriek nízkej cene sa takisto neoplatí stavať na miestach s vysokou podzemnou vodou. Zvážte pracnosť výkopových prác, náklady na hydroizoláciu základovej dosky, zateplenie aj spotrebu betónu.

Základová doska alebo základové pásy s betónovou platňou?

 V závislosti od plánovaného zaťaženia stavby a charakteru podložia projektant navrhne, či sa bude dom zakladať na základovej doske alebo základových pásoch s betónovou platňou.

Každé z týchto riešení má svoje výhody a obmedzenia.

Dom postavený na základovej doske

Základová doska je samonosná železobetónová platňa, ktorá nesie váhu celej stavby a rovnomerne ju rozkladá na podložie. Vďaka tomu:

 • znižuje riziko praskania múrov,
 • zabezpečuje dlhšiu životnosť a stabilitu stavby,
 • je hrubšia ako doska na základových pásoch. 

Základová betónová doska sa používa pri menej stabilných povrchoch, hroziacej spodnej vode, ale aj v prípade monolitických (z jedného kusu) betónových konštrukcií a stavieb s vyšším zaťažením. 

Pod základovú dosku musíte umiestniť štrkové lôžko, ktoré spevníte geomrežou. Vďaka tomu stabilizujete podložie. Toto riešenie je náročnejšie nielen na spotrebu materiálu, ale aj financií. Aj napriek tomu je to vyhľadávaný spôsob zakladania stavby. 

Základy

Dom postavený na základových pásoch s betónovou platňou

Základové pásy s betónovou platňou sú klasická a najrozšírenejšia realizácia základov pri rodinných domoch a menších stavbách ako záhradný domček, altánok alebo garáž. Základové pásy musia byť umiestnené: 

 • pod obvodovými múrmi
 • pod všetkými nosnými stenami, 
 • stĺpmi, 
 • hrubšími priečkami, 
 • komínom, 
 • prvým poschodím schodiska. 

Priestor, ktorý je ohraničený základovými pásmi sa vysype kamenivom a naň sa vyleje betón. Takáto betónová platňa má menšiu hrúbku, ako samonosná základová doska – spravidla iba okolo 15 cm. Vďaka tomu, že zakladáte stavbu na základových pásoch, máte: 

 • menšiu spotrebu betónu, 
 • ušetríte aj na výkopových prácach. 

Je tiež dôležité, aby ste pri stavbe mysleli na dôkladnú hydroizoláciu základovej dosky a pásov. Iba vďaka tomu v budúcnosti nedôjde k vlhnutiu múrov, ktoré vplýva na vznik plesní a poškodzuje fasádu vrátane zateplenia. 

Základové pásy môžete realizovať v závislosti od zaťaženia a geologických pomerov ako:

 • Debniace tvárnice – v tomto prípade nepotrebujete debnenie. Postačí výstuž, pretože betón vylievate do samotných prefabrikátov. Tieto tvárnice sa najviac hodia na zakladanie altánkov, záhradného domčeka, terasy, garáže, ale aj rodinného domu.
 • Základové pásy – z betónu bez výstuže pri stavbách s nižším zaťažením.
 • Železobetónové základové pásy – pri stavbách s vyšším zaťažením.
Debniace tvárnice

Aká má byť hrúbka základovej dosky a betónovej platne?

O hrúbke základovej dosky vedú majstri dlhé diskusie, no univerzálna odpoveď neexistuje. Ak sa bavíme o samonosnej základovej doske, počítajte s hrúbkou niekoľko desiatok centimetrov. Projektant stanoví presné čísla v stavebnom projekte na základe výpočtu zaťaženia stavby. V prípade klasických základov, môže ísť o základovú betónovú platňu s hrúbkou až 15 – 20 cm, ktorá však nie je samonosná. 

Hydroizolácia základov domu

Je dôležité, aby ste pri stavbe mysleli na dôkladnú hydroizoláciu základovej dosky a pásov. Iba vďaka tomu v budúcnosti nedôjde k vlhnutiu múrov, ktoré vplýva na vznik plesní a poškodzuje fasádu vrátane zateplenia. 

Hydroizolácia základov domu je totiž kľúčový krok pre bezproblémové fungovanie celej stavby. Len tak sa vyhnete tomu, že o pár rokov budete riešiť finančne náročnú sanáciu objektu. 

Hydroizolácia základov domu a zateplenie by mali tvoriť vzájomne prepojený celok, ktorý odolá voči vode a zabezpečí ochranu spodnej časti stavby. Pri izolovaní spodnej stavby máte na výber dve riešenia:

 • použitie asfaltových pásov,
 • fóliovú alebo povlakovú hydroizoláciu, ktorú môžete striekať alebo natierať.

Zateplenie základov domu

Správne zateplenie závisí od dobre prevedených detailov. Ak staviate nový dom, nepodceňujte zateplenie sokla. Sokel, rovnako ako strecha, predstavuje silne zaťaženú časť stavby, či už ide o mechanické alebo chemické vplyvy. 

Spoločne s jeho zateplením potrebujete riešiť aj odvodnenie pomocou vhodnej drenáže a napojenie na hydroizoláciu. Len tak nedôjde k vzlínaniu vody obvodovým murivom, čo spôsobuje poškodenie zatepľovacieho systému. Vzlínanie je vertikálny pohyb vody v úzkych priestoroch, a to smerom nahor. Voda tak vyzerá, že pre ňu neplatí gravitačný zákon.

Základy

Aké zásady treba pri základoch domu pomocou základových pásov dodržiavať?

Základy väčšiny rodinných domov sa riešia použitím základových pásov. Rokmi overený postup má niekoľko pravidiel, ktorými sa oplatí riadiť.

Základová platňa

1. Osadenie stavby

V prvom kroku vytýčte, kde sa bude stavba nachádzať. Vychádzajte z projektovej dokumentácie a stavebného povolenia. Stavba sa vytyčuje po odhrnutí ornice. Je to asi 20 cm hlboká časť výživnej pôdy, ktorú môžete neskôr využiť na vyrovnávanie pozemku. 

2. Výkopové práce

Po vytýčení stavby sa pre základovú konštrukciu vyhĺbi výkop. Podľa regiónu, v ktorom staviate, rešpektujte nezamŕzajúcu hĺbku 780 až 1 270 mm. Základové škáry musia mať rovné dno a je potrebné ich chrániť pred zosúvaním zeminy. Ideálne je čo najskôr ich vyplniť betónom.

3. Uloženie sietí a bleskozvodu 

Do výkopov nasypte do výšky 10 až 15 cm štrk s frakciou 16/32 (veľkosť štrku v milimetroch). Následne položte uzemňovaciu pásovinu, kanalizáciu a chráničky na vodu. Na základe odporúčaní v stavebnom projekte uložte na dno výkopu kari siete (rohože), prípadne armovacie koše.

4. Betónovanie základových pásov

Základové pásy vyplňte betónom, najčastejšie sa volí trieda C 12/15, ktorú nájdete v Baumit DrainBeton. Vrchnú časť je potrebné pomocou laty a vodováhy upechovať a vyrovnať do roviny. Výšku odlievaného betónu priebežne kontrolujte nivelačným prístrojom.

5. Debniace tvárnice alebo obyčajné debnenie

V tomto kroku použite debniace tvárnice alebo si zhotovte vlastné šalovanie základovej dosky. Debniace tvárnice vám však ušetria veľa času. Pokladajú sa priamo na základové pásy. Podľa projektovej dokumentácie uložte na seba potrebný počet radov, zväčša 2 až 3. Do osadených debniacich tvárnic vložte betonársku výstuž – železné prúty.

6. Štrkové lôžko pod betónovú platňu

Vysypte do priestoru vo vnútri základov hlinu a na ňu pridajte kamenivo (makadam), ktoré zhutnite napríklad prevalcovaním, čím vytvoríte štrkové lôžko. V tomto kroku nezabudnite podľa projektu uložiť kanalizačné a vodovodné potrubia.

7. Vodorovná betónová platňa

Na takto pripravený podklad umiestnite kari siete a pripravte debnenie pre betónovú platňu. Následne platňu vylejte betónom – najčastejšie sa používa trieda C 16/20, ktorú nájdete aj v Baumit B20.

Koľko stojí zhotovenie základov domu?

Baumit Beton B20

Každá stavba je špecifická a takisto aj prostredie, v ktorom sa bude nachádzať. Pokiaľ sa chystáte stavať v svahovitom teréne s nestabilným podložím alebo sa nachádzate v oblasti, kde hrozí tlaková spodná voda, realizácia kvalitnej základovej dosky či základových pásov sa môže predražiť. 

Ceny základov domu sa líšia nielen od regiónu, ale aj od toho, či sa rozhodnete stavať svojpomocne alebo si zavoláte profesionálnu firmu. Ceny svojpomocnej stavby základovej dosky sa hýbu približne od 70 eur za m2. Profesionálna firma si za svoju prácu môže vypýtať od 130 eur za m2 a viac. 

Ak plánujete realizovať menšiu stavbu (altánok, záhradný domček) svojpomocne, vypočítajte si cenu a spotrebu materiálu pomocou baumit kalkulátora.

Na menšie projekty je vhodné použiť suchú betónovú zmes triedy C 16/20 alebo v prípade potreby aj vodonepriepustný betón triedy C 30/37 Baumit WU Beton. Takisto môžete využiť novinku Baumit ALL IN Betón pre dom a záhradu v samorozpustnom obale. Cena za zhotovenie základov závisí aj od spôsobu realizácie, rozhodujete sa medzi základovou doskou a základovými pásmi s betónovou platňou.

Ako dlho zreje betón?

Technická norma STN EN 206-1 uvádza, že betón zreje 28 dní. Je to doba, ktorú tento stavebný materiál potrebuje na to, aby bol pripravený na ďalšie stavebné činnosti. Po troch až piatich dňoch je betón vytvrdnutý na cca 70 % v závislosti od triedy betónu. Pre mnohých stavebníkov je čas veľkým nepriateľom a normou stanovená lehota sa neraz porušuje.

Ako sa starať o betónové základy?

Všeobecne platí zásada, že čerstvý betón treba polievať, aby nedošlo k popraskaniu, zmrašťovaniu betónu rýchlym odparením vody. S touto aktivitou to však nepreháňajte, predídete tak nadbytočnému hromadeniu vody v betóne, ktoré môže mať za následok oslabenie jeho pevnosti.

Baumit Kalkulátor

Kalkulácia materiálu

Vypočítajte si spotrebu a cenu materiálu pre váš projekt.