< name="google-site-verification" contenmetat="ZAPVNQ0ctPAKy9aOGCmu1DPRbtKmL0FldgJLl6Tw7V8" />

Slovensko

Menu

clear

Baumit WU Beton

Vodonepriepustný betón

Vodonepriepustný betón triedy C30/37 vhodný na žumpy, vodojemy, žľaby.

Vodonepriepustný suchý betón s vysokou pevnosťou triedy pevnosti C30/37, pre ručné aj strojové spracovanie. Vhodný na zhotovenie nádrží, zásobníkov, vodojemov, žúmp, základov, oporných múrov, ako aj na stavby, ktoré sú trvalo vystavené účinkom tlaku podzemnej vody. Zrnitosť 4 mm.

  • Vodonepriepustný betón

  • Vysoká pevnosť

  • Univerzálne použitie

Minimálna hrúbka vodonepriepustnej konštrukcie z Baumit WU Betonu je 10 cm. Pri väčších hrúbkach nanášať betón viacvrstvovo, s nanášaním ďalších vrstiev na zavädnutý podklad. Jednotlivé vrstvy dostatočne zhutniť.

Balenie
25 kg vrece
Počet balení na palete:
54
Pevnosť v tlaku
≥ 37 N/mm²
Objemová hmotnosť
cca 2000 kg/m³
Reakcia na oheň
A1
Min. hrúbka
50 mm
Pevnosť v ťahu pri ohybe
≥ 4.5 N/mm²
Spotreba
cca 20 kg/m²/cm
Výdatnosť
cca 0.2 m²/vrece pri hrúbke 10 cm
Trieda
C 30/37
Spotreba vody
cca 3 l/vrece
Veľkosť zrna
4 mm
Balenie
25 kg vrece, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg
Baumit WU Beton
star_border

Neviete koľko materiálu potrebujete? Vypočítajte si spotrebu, či už na m2 alebo m3 a urobte si základný cenový rozpočet.

Ekologický produkt s označením EMICODE®EC1 PLUS­­ pre zdravé bývanie

Toto označenie udeľuje od roku 1997 medzinárodne uznávané nezávislé odborné združenie GEV – Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e. V. (v preklade Združenie pre podlahové materiály, lepidlá a stavebné výrobky s kontrolovanými emisiami).
Udeľuje sa na základe náročných skúšok v akreditovaných skúšobných laboratóriách, ktoré posudzujú stavebné výrobky ako potenciálny zdroj emisií VOC, ktoré znižujú kvalitu vnútorného vzduchu v budovách.
Označenie výrobkov EMICODE® poskytuje spotrebiteľom, spracovateľom i architektom istotu pri výbere výrobkov s minimálnym negatívnym vplyvom na kvalitu vnútorného vzduchu a ochranu zdravia, pričom Baumit výrobky s označením EC1 PLUS spĺňajú tie najprísnejšie kritériá EMICODE® stanovené na hranici súčasnej technickej realizovateľnosti.
Viac informácií nájdete na www.emicode.com.