Baumit WU Beton

Vodonepriepustný betón

Vodonepriepustný betón triedy C30/37 vhodný na žumpy, vodojemy, žľaby.

Vodonepriepustný suchý betón s vysokou pevnosťou triedy pevnosti C30/37, pre ručné aj strojové spracovanie. Vhodný na zhotovenie nádrží, zásobníkov, vodojemov, žúmp, základov, oporných múrov, ako aj na stavby, ktoré sú trvalo vystavené účinkom tlaku podzemnej vody. Zrnitosť 4 mm.

  • Vodonepriepustný betón

  • Vysoká pevnosť

  • Univerzálne použitie

Minimálna hrúbka vodonepriepustnej konštrukcie z Baumit WU Betonu je 10 cm. Pri väčších hrúbkach nanášať betón viacvrstvovo, s nanášaním ďalších vrstiev na zavädnutý podklad. Jednotlivé vrstvy dostatočne zhutniť. Počas prvých dní chrániť povrch betónu pred nadmerným odparovaním vody a to napr. prekrytím fóliou, tkaninami, ošetrením povrchu vhodným ošetrovacím prostriedkom alebo kropením čistou vodou.

Baumit WU Beton

Najčastejšie otázky

Chystám sa robiť vyvýšené betónové záhony a múriky v záhrade v hrúbke 8 - 10 cm na výšku 60 cm. Ktorý betón by ste mi odporúčali? Beton B20 alebo WU beton?

Môžete použiť oba betóny, ale odporúčame vám skôr Baumit WU Betón. Má menšie zrno a kvôli vyššej pevnosti je vhodnejší pre menšie múriky.

Ako dlho tvrdne betón?

Deklarovaná pevnosť betónu je po 28 dňoch. Ale už cca po 7 dňoch má približne 70 % svojej pevnosti a je možné ho zaťažiť.

Ako zamiešať betón?

Baumit WU Beton je možné spracovať ako bežný betón, liatím do debnenia alebo striekaním. Obsah vreca zmiešajte s cca 2,6 l čistej vody v kontinuálnej alebo samospádovej miešačke. Doba miešania 2 - 3 minúty.
Na uľahčenie oddebňovacích prác ošetrite debnenie vhodnými nátermi. Debnenie musí byť čisté, bez zvyškov zeminy a stojatej vody. Debnenie navlhčiť. Ak ako debnenie slúži stavebná jama je potrebné pred začatím betonáže dôkladne navlhčiť jej steny a dno vodou.

Je WU Betón vodeodolný?

Pri zrealizovaní nádrží na vodu alebo žúmp je potrebné dodržať minimálnu hrúbku vodonepriepustnej konštrukcie z Baumit WU Betónu a to 10 cm.

Do koľko stupňov sa dá betónovať?

Ideálne ak je teplota vzduchu nad + 5 °C a max. do 30 °C. Pri betónovaní nesmie mrznúť. Pri teplom počasí, od 25 °C je potrebné urobiť vhodné opatrenia ako prekrytie betónu plachtami alebo geotextíliou a polievanie betónu. Polievať betón odporúčame po dobu aspoň 7 dní. 

Ekologický produkt s označením EMICODE®EC1 PLUS­­ pre zdravé bývanie

Toto označenie udeľuje od roku 1997 medzinárodne uznávané nezávislé odborné združenie GEV – Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e. V. (v preklade Združenie pre podlahové materiály, lepidlá a stavebné výrobky s kontrolovanými emisiami).
Udeľuje sa na základe náročných skúšok v akreditovaných skúšobných laboratóriách, ktoré posudzujú stavebné výrobky ako potenciálny zdroj emisií VOC, ktoré znižujú kvalitu vnútorného vzduchu v budovách.
Označenie výrobkov EMICODE® poskytuje spotrebiteľom, spracovateľom i architektom istotu pri výbere výrobkov s minimálnym negatívnym vplyvom na kvalitu vnútorného vzduchu a ochranu zdravia, pričom Baumit výrobky s označením EC1 PLUS spĺňajú tie najprísnejšie kritériá EMICODE® stanovené na hranici súčasnej technickej realizovateľnosti.
Viac informácií nájdete na www.emicode.com.