Baumit Beton B20

Univerzálny betón

Betón triedy C16/20 pre všetky bežné betónarske práce.

Suchá betónová zmes triedy C 16/20 na všetky bežné betonárske práce, ako je betónovanie základov, schodísk, stropov, nadokenných prekladov a pod. Materiál je tiež možné použiť na výrobu betónových tvárnic. Zrnitosť 8 mm.

  • Univerzálne použitie

  • Ručné a strojové spracovanie

  • Praktické balenie

Pred začatím betonáže skontrolovať rozmery, polohu a spoje debnenia, príp. jej uchytenie. Na uľahčenie oddebňovacích prác ošetriť debnenie vhodnými nátermi. Debnenie musí byť čisté a vopred navlhčené. Ak ako debnenie slúži vyhĺbená jama, tiež je potrebné jej steny a dno dôkladne navlhčiť vodou. Voda musí vsiaknuť, nesmú tam ostať kaluže stojatej vody. Počas prvých dní chrániť povrch betónu pred nadmerným odparovaním vody a to napr. prekrytím fóliou, tkaninami, ošetrením povrchu vhodným ošetrovacím prostriedkom alebo kropením čistou vodou.

Baumit Beton B20

Vyskúšajte aj betón v jedinečnom samorozpustnom obale

Baumit ALL IN Betón pre dom a záhradu

Univerzálny betón pre všetky drobné betonárske práce. Suchý betón v samorozpustnom obale. Jednoducho celý betón aj s vrecom hodíte do miešačky.  

  • Rýchlejšie spracovanie
  • Menej prachu
  • Žiaden odpad
ALL IN Betón pre dom a záhradu

Najčastejšie otázky k betónom

Koľko vriec betónu B20 potrebujem na 1 kubík (m3)?

Na 1 m3 betónu potrebujete približne 2000 kg suchého betónu. Balenie je 25 kg, takže potrebujete 80 vriec. Potrebný počet si môžete zistiť aj cez náš Baumit Kalkulátor. Pri výpočte si prepnite jednotku a urobte výpočet buď na m2 alebo na m3.

Ako dlho tvrdne betón?

Deklarovaná pevnosť betónu je po 28 dňoch. Ale už cca po 7 dňoch má približne 70 % svojej pevnosti a je možné ho zaťažiť.

Do koľko stupňov sa môže betónovať?

Pri betónovaní nesmie mrznúť. Ideálne ak je teplota vzduchu nad + 5 °C a max. do 30 °C. Pri teplom počasí, od 25 °C je potrebné pri betónovaní urobiť opatrenia a to prekrytie betónu plachtami, polievanie betónu a pod., po dobu aspoň 7 dní.

Ako dlho polievať betón?

Pri vyšších teplotách (nad 25 °C) odporúčame betón polievať cca 7 dní. Pri betónovaní platní, dosiek alebo schodov v exteriéri je potrebné ho zakryť fóliou alebo geotextíliou, cez ktorú môžete betón polievať.

Ako sa mieša betón?

Pri malých množstvách môžete obsah suchého betónu rozmiešať aj elektrickým miešadlom vo vedre. Na jedno 25 kg vrece pridávate cca 2,5 l vody.
Pri väčšom množstve, cca nad 10 vriec, použite samospádovú alebo kontinuálnu miešačku. Do jednej strednej miešačky (cca 70 l) vám vojde 5 - 6 vriec na jedno zamiešanie. Doba miešania je 3 až 5 minút. Množstvo vody môžete jemne upraviť podľa želanej konzistencie.

Ekologický produkt s označením EMICODE®EC1 PLUS­­ pre zdravé bývanie

Toto označenie udeľuje od roku 1997 medzinárodne uznávané nezávislé odborné združenie GEV – Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e. V. (v preklade Združenie pre podlahové materiály, lepidlá a stavebné výrobky s kontrolovanými emisiami).
Udeľuje sa na základe náročných skúšok v akreditovaných skúšobných laboratóriách, ktoré posudzujú stavebné výrobky ako potenciálny zdroj emisií VOC, ktoré znižujú kvalitu vnútorného vzduchu v budovách.
Označenie výrobkov EMICODE® poskytuje spotrebiteľom, spracovateľom i architektom istotu pri výbere výrobkov s minimálnym negatívnym vplyvom na kvalitu vnútorného vzduchu a ochranu zdravia, pričom Baumit výrobky s označením EC1 PLUS spĺňajú tie najprísnejšie kritériá EMICODE® stanovené na hranici súčasnej technickej realizovateľnosti.
Viac informácií nájdete na www.emicode.com.