Penetrácia a adhézny mostík pod omietku
star_border

Akú penetráciu alebo adhézny mostík použiť pod omietku?

Výber správnej penetrácie a adhézneho mostíka pred omietaním závisí od viacerých faktorov ako je typ omietky, podklad alebo prostredie, kde omietam. Ak nie ste si istí, čo použiť, detailnejšie informácie nájdete v technickom liste konkrétnej omietky.

Rekonštrukcie

Omietanie v exteriéri

Pre rekonštrukciách na staré murivo vždy nanášame Baumit Prednástrek tzv. cementový "špric".
Tento kontaktný mostík nanášame aj v prípade veľmi hutného betónu alebo na drevocementové podklady.

Novostavby

Omietanie v interiéri

Pre interiér a nové murivá existuje širšia škála produktov na prípravu podkladu. Výber závisí od podkladu aj konkrétnej omietky. Pri novostavbách to môže byť aj stierková hmota alebo základné nátery, napr. Baumit BetonPrimer, BetonKontakt, Regulátor nasiakavosti).

Čo kedy použiť?

Baumit Prednástrek

Baumit Prednástrek

Cementový prednástrek (špric) na zlepšenie prídržnosti a zabezpečenie rovnomernej nasiakavosti omietky k podkladu. Aplikuje sa na navlhčený podklad celoplošne a to ručne nahadzovaním murárskou lyžicou, resp. striekaním vhodným omietacím strojom. Tento adhézny mostík použite vždy pri rekonštrukciách na staré murivo a v exteriéri. V interiéri je vhodný na náročnejšie podklady ako napr. extrémne hutný betón, drevocementové podklady. Štandardne je potrebné nechať prednástrek vyzrieť cca 3 dni, na drevovláknitom podklade 7 dní v interiéri a 14 dní v exteriéri.


1. Vlhčenie podkladu
Navlhčenie podkladu
2. Nahadzovanie prednástreku
Nahadzovanie prednástreku
3. Nanesený adhézny mostík
Baumit Prednástrek

Baumit Grund

Základný náter na prípravu podkladu s vysokou alebo nerovnomernou nasiakavosťou, najmä na pórobetón, tehly a zmiešané murivo v interiéri. Na podklad sa nanáša celoplošne použitím štetca, valčeka alebo striekaním pomocou maliarskeho striekacieho zariadenia. Technologická prestávka pred nanášaním omietky je minimálne 12 hodín.
Pomer riedenia vodou
Keramické tehly: 1 : 3
Pórobetón: 1 : 2

SuperPrimer

BetonPrimer

Penetračný náter žltej farby na zvýšenie priľnavosti vápennocementových alebo sadrových omietok v interiéri. Obzvlášť sa odporúča na hladký monolitický a prefabrikovaný betón. 

BetonKontakt

BetonKontakt

Penetračný náter ružovej farby výhradne  určený pod sadrové omietky na zvýšenie prídržnosti a zjednotenie nasiakavosti. Na betónový podklad v interiéri. Nanáša sa celoplošne štetcom alebo valčekom. Technologická prestávka pred nanášaním omietky je minimálne 12 hodín.

Vyberte si želanú omietku a urobte si základný rozpočet spolu so spotrebou materiálu