Slovenská Fasáda roka 2023. Súťaž o tie najkrajšie Baumit fasády z celého Slovenska.
star_border

Fasáda roka 2023

Cieľom súťaže Baumit Fasáda roka je oceniť diela, ktoré výnimočným spôsobom spájajú invenciu architekta so špičkovou kvalitou použitých stavebných materiálov, ktoré svojím odborným vyhotovením výrazne prispievajú ku kultivácii našich miest, obcí a krajiny.

Poznáme víťazov v jednotlivých kategóriách

Víťazné diela boli predstavené a vyhlásené na slávnostnom galavečere v priestoroch Refinery Gallery dňa 23. mája 2023. 

Fasáda je symbolom domu alebo miesta, ktoré nám môžu byť blízke. A o to ide, vytvárať príjemnú architektúru a bývanie, kde sa budeme dobre cítiť. 

Kategórie

Súťaž sa konala v 6 kategóriách. Víťazný projekt v každej
kategórii získal hlavnú cenu.

1. Rodinný dom
2. Bytový dom 
3. Nebytová stavba  
4. Obnovená a adaptovaná budova
5. Sanovaná historická budova 
6. Kreatívne štruktúry a dizajn 

Víťazi 11. ročníka súťaže Baumit Fasáda roka získali okrem peňažných cien aj mimoriadne ocenenie, ktorým je možnosť účasti na medzinárodnom podujatí - Baumit Life Challenge.
Počas tejto jedinečnej akcie poprední európski architekti vyhodnotia a ocenia najlepšie stavby z celej Európy. Finále 7. ročníka medzinárodnej súťaže Baumit Life Challenge sa uskutoční v roku 2024.

Porota

Odborná porota súťaže Fasáda roka bola zložená zo zástupcov architektov z praxe, odborníkov zo sveta stavebníctva, akademickej obce, prípadne profesijných organizácií a zástupcov médií. Porota vyhodnotila úroveň prihlásených projektov a rozhodla o ocenení vybraných stavieb v jednotlivých kategóriách.

Kritériá hodnotenia

Projekty prihlásené do súťaže sa hodnotili z hľadiska použitých farieb a štruktúry, pričom dôraz sa kládol na kvalitu budovy a jej vzťah s prostredím. Hodnotili sa aj precíznonsť vzhľadom na architektonický detail a pri renovovaných budovách rešpekt k ich historickej tradícii.

Informácie o ochrane osobných údajov

Ochrana vašich osobných údajov je pre nás dôležitá. Spoločnosť Baumit, spol. s r. o., ďalej len Baumit, spracúva osobné údaje v súlade Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ďalej len Nariadenie GDPR, a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej len „zákon na ochranu osobných údajov“. 

Partneri súťaže

Partneri súťaže