star_border

Baumit Plyšová kocka

Baumit Plyšová kocka je zvláštna cena, ktorú odovzdáva spoločnosť Baumit spolu s finančnou dotáciou organizácii, alebo subjektu, ktorý stavia nie doslova, ale v prenesenom význame. Stavia mosty porozumenia, buduje ostrovy lásky a prijatia pre ľudí s hendikepom, na okraji spoločnosti, či bez domova. Oceňuje ľudské činy, ktoré „menia fasádu“ našej spoločnosti k lepšiemu.

Kto získal ocenenie tento rok?

Tento rok získalo ocenenie občianske združenie ETP Slovensko, Košice.

Projekt „Budujeme nádej na Luníku IX – svojpomocná výstavba rodinných domov na Luníku IX“ nadväzuje na úspešnú sociálnu inováciu – svojpomocnú samofinancovanú výstavbu rodinných domov v Rankovciach, ktorej pilotnú fázu zastrešovalo ETP Slovensko v rokoch 2014-17 a ocenil ju Európsky hospodársky a sociálny výbor zlatou cenou v roku 2014. Rankovčania, ktorí si postavili rodinné domy, majú dnes nielen slušné, dôstojné bývanie, ale aj stavebné zručnosti, ktoré im dnes pomáhajú v zamestnaní.

História plyšovej kocky

2019

Občianske združenie kRaj Projekt Včelí kRaj vznikol v roku 2013 a je založený na vyše 65-ročnej tradícii včelárenia v rodine Turčániovcov.

2017

Občianske združenie KRÍDLA Združenie príbuzných, priateľov a ľudí s psychickými poruchami KRÍDLA je jedným z mála združení, ktoré je orientované na oblasť psychických porúch.

2015

Občianske združenie Imobilio Cieľom združenia je integrácia ľudí s hendikepom do spoločnosti. Imobilio podporuje takýchto ľudí v ich úsilí študovať na vysokej škole.

2012

OZ ČSFA Československá futbalová akadémia v Malackách aj vďaka podpore Baumitu pracuje neúnavne na formácii mladých futbalistov z Malaciek a okolia.

2010

Nadácia KVAPKA NÁDEJE bola založená pani Vendulou Auš Svobodovou, v júli roku 2010, s cieľom trvale a kontinuálne podporovať liečebné, školské, kultúrne a sociálne potreby chorých detí.

2008

Nadácia Zachráňme srdce Ocenenie pre výnimočný prínos v oblasti charitatívnych a verejnosprospešných aktivít nadácie Zachráňme srdce a jej projekt da Vinci.

2006

OZ Divadlo z pasáže Divadlo z pasáže pôsobí v Banskej Bystrici od roku 1955 a ako jediné svojho druhu na Slovensku pracuje s ľuďmi s mentálnym postihnutím.

2004

OZ Návrat pomáha pri hľadaní náhradných rodín pre deti z detských domovov a integrácií detí z detských domovov do spoločnosti.

2003

OZ Proti prúdu a projekt NotaBene boli založené s cieľom pomôcť ľuďom bez domova integrovať sa do spoločnosti, pracovať v oblasti prevencie a pozitívne vplývať na postoje verejnosti voči ľuďom bez domova.