Slovensko

Zahlasuj o najkrajšiu Baumit fasádu z celého Slovenska
star_border

Fasáda roka 2023

Cieľom súťaže Baumit Fasáda roka je oceniť diela, ktoré výnimočným spôsobom spájajú invenciu architekta so špičkovou kvalitou použitých stavebných materiálov, ktoré svojím odborným vyhotovením výrazne prispievajú ku kultivácii našich miest, obcí a krajiny.

Fasáda je symbolom domu alebo miesta, ktoré nám môžu byť blízke. A o to ide, vytvárať príjemnú architektúru a bývanie, kde sa budeme dobre cítiť. 

Kategórie

Súťaž sa koná v 6 kategóriách. Víťazný projekt v každej
kategórii získava hlavnú cenu.

1. Rodinný dom
2. Bytový dom 
3. Nebytová stavba  
4. Obnovená a adaptovaná budova
5. Sanovaná historická budova 
6. Kreatívne štruktúry a dizajn 

Víťazi 11. ročníka súťaže Baumit Fasáda roka získajú okrem peňažných cien aj mimoriadne ocenenie, ktorým je možnosť účasti na medzinárodnom podujatí - Baumit Life Challenge.
Počas tejto jedinečnej akcie poprední európski architekti vyhodnotia a ocenia najlepšie stavby z celej Európy. Finále 7. ročníka medzinárodnej súťaže Baumit Life Challenge sa uskutoční v roku 2024.

Porota

Odborná porota súťaže Fasáda roka je zložená zo zástupcov architektov z praxe, odborníkov zo sveta stavebníctva, akademickej obce, prípadne profesijných organizácií a zástupcov médií. Porota vyhodnotí úroveň prihlásených projektov a rozhodne o ocenení vybraných stavieb v jednotlivých kategóriách.

Kritériá hodnotenia

Projekty prihlásené do súťaže sa hodnotia z hľadiska použitých farieb a štruktúry, pričom dôraz sa kladie na kvalitu budovy a jej vzťah s prostredím. Hodnotí sa aj precíznonsť vzhľadom na architektonický detail a pri renovovaných budovách rešpekt k ich historickej tradícii.

Partneri súťaže

Partneri súťaže