star_border

Sekretariát súťaže

Daniela Čachanová

02/59 30 33 51, 59 30 33 11

daniela.cachanova@baumit.sk


Kontakt pre médiá

Zuzana Mittelmann

+421 910 955 525

zuzana.mittelmann@baumit.sk