Večerný hosť - Ako priniesť Milana Rúfusa na hodiny slovenčiny

Milan Rúfus - David Rotter - Peter Lipa 

Nové CD Večerný hosť je výsledkom spojenia troch umelcov – autora básnickej zbierky Večerný hosť Milana Rúfusa, autora hudby Davida Rottera a interpreta Petra Lipu. 

Tohtoročnú jeseň obohatilo našu hudobnú scénu výnimočné CD so 16 zhudobnenými básňami významného slovenského básnika Milana Rúfusa, za ktorým stojí skladateľ David Rotter. Hlasom básnika na albume je Peter Lipa, najvýznamnejší slovenský džezový spevák, ktorý ovplyvnil generácie slovenských a českých hudobníkov a spoluutvára česko-slovenskú džezovú scénu dodnes. O spolupráci s Davidom Rotterom, ale tiež o vzťahu k poézii sme sa porozprávali s pánom Petrom Lipom.

Peter Lipa a David Rotter

Foto: Archív PL 

Pán Lipa, máte blízko k poézii? 

Ja som poéziu vždy tak akosi obchádzal. Možno ešte z čias povinného čítania mi to neprirástlo k srdcu. Až neskôr, keď som začal spievať po slovensky a zaoberať sa textami, som sa dostal aj k poézii. Ale expertom sa necítim ani teraz. Neskromne si myslím, že si viem vybrať dobrý text, a tam moje vzťahy s poéziou končia.

Poézia Milana Rúfusa vyniká krásou jazyka a orientuje sa na hľadanie zmyslu ľudskej existencie. Aký je tento zmysel podľa Vás? 

Rúfusove básne, to je kapitola sama o sebe. Ja som sa k nim dostal až cez tie pesničky, a keď som ich začal opakovane čítať tak som nachádzal silný obsah, krásne myšlienky, rýmy a významy, ktoré sú na hranici medzi životom a smrťou.

Ako sa Vám spolupracovalo s pánom Rotterom? Bola to vaša prvá spolupráca? 

Pána Rottera som predtým vôbec nepoznal. Za touto spoluprácou je Milan Lasica. On mi  z Brna doniesol prvé demá s odkazom či by som to nechcel spievať. Potom vysvitlo, že David Rotter je dvorný skladaťeľ v divadle Bolka Polívku, mimochodom veľmi skúsený a talentovaný hudobník s ktorým bola radosť spolupracovať, pretože má jasnú predstavu o tom ako má celá nahrávka znieť.

Vedeli ste? Skladateľ David Rotter sa viac ako 25 rokov venuje komponovaniu hudby, predovšetkým pre filmy a divadelné predstavenia. Zhudobnil napríklad verše moravského básnika Jana Skácela (Amulet, 2014), rovnako silno ho oslovila poézia Milana Rúfusa (1928 - 2009). „K poézii Milana Rúfusa ma priviedla spolupráca s Bolkom Polívkom na divadelnej hre Klíště. Témou hry je stretnutie dvoch starších hercov, ktorí medzi riadkami hry uvažujú o živote s smrti. Milan Rúfus pozerá vo svojich básňach na rôzne stránky ľudstva bez pátosu a smútku, zato s nadhľadom, radosťou a niekedy aj láskavým humorom. Verím, že toto naše česko-slovenské dielo dokáže poslucháča priviesť k zamysleniu nad témami, ktoré otvára,“ hovorí Rotter.

Čo Vás ako prvé napadlo, keď Vás oslovil s touto spoluprácou? Bolo to zložité? Ak áno, v čom? 

Vôbec som sa na to necítil. Tá téma a slovné spojenia sa mi od začiatku zdali  vzdialené. Nevedel som si predstaviť sám seba ako to spievam. Pozorným čítaním a štúdiom textu som však nachádzal ďalšie významy v slovných spojeniach. A problémom bola aj hudobná zložka. Posledných 30 rokov totiž spievam buď vlastnú hudbu alebo skladby, ktoré som si sám vybral. A teraz naraz som dostal hotové pesničky, ktoré majú celkom iný rukopis. Až keď som s Davidom v jeho Olšanskom štúdiu naspieval prvé tri pesničky, zistili sme, že by to mohlo pokračovať ďalej. Presvedčil ma tak, že som sa nakoniec podujal aj na recitáciu v dvoch pesničkách.

Ako ste spokojný s výsledkom? 

David venoval tým surovým nahrávkam veľa času a energie. Prešlo to mnohými fázami mixu a editovania. Pôvodne to mal ešte upravovať jeden vynikajúci zvukový majster Michal Pekárek, no nakoniec nemal voľný termín a jeho vzácne rady zapracoval do nahrávok sám David. S výsledkom som veľmi spokojný

CD Večerný hosť - Peter Lipa

Koho by tento hudobno-vzdelávací počin mohol osloviť? 

To je otázka na ktorú hľadám odpoveď už od začiatku, pretože moji priaznivci možno budú prekvapení. Večerný hosť je niečo iné, je to iná hudba. Vyžaduje si to poslucháča, ktorý si vie sadnúť a sústredene počúvať. Takých je menej, lebo všetci sa ponáhľame a hudbu počúvame ako kulisu. Ale niekoľko mojich aj Davidových priateľov je nadšených. Verím, že sa nájdu aj ďalší. 
Veľmi ma zaujíma aj ten vzdelávací efekt. Už na začiatku som hovoril o povinnom čítaní. Myslím, že keby som mal možnosť sedieť na hodine literatúry v triede na niektorej strednej škole a spolu so žiakmi počúvať Rúfusove básne, tak by ten rešpekt pred poéziou zmizol.  

Pán Lipa, ďakujem za rozhovor a prajem Večernému hosťovi veľa nadšených poslucháčov. 

Text:  Beáta Badiarová