Udržateľnosť nie je len trend, je to predsa naša povinnosť!

Nie zo všetkého trochu, ale v každej oblasti niečo konkrétne, no dôsledne. Receptom na úspech rodinného podniku s 25 pobočkami v Európe je vykonávanie premyslenej dlhodobej stratégie. A každá jedna z nich stojí za tým, ako Baumit chápe udržateľnosť.

Na otázku, aký je jeho osobný pohľad na udržateľnosť, odpovedá akcionár skupiny Baumit a environmentálny hovorca divízie priemyselnej komory Robert Schmid jasnými slovami. Udržateľnosť sa dosiahne vtedy, keď sa dbá na jej tri piliere: sociálnu oblasť, ekológiu a ekonomiku.

Priemysel sa vždy rýchlo obviňuje z toho, že bráni pokroku v ochrane životného prostredia a efektívnosti využívania zdrojov a energie. Môžete tento predsudok vyvrátiť?

Robert Schmid: Či to môžem vyvrátiť? Áno. S veľmi jasným postojom. Pre rodinný podnik, ktorý sa chce rozvíjať, je udržateľnosť to najdôležitejšie a najnevyhnutnejšie. Znamená to vždy dbať na ľudí, životné prostredie a suroviny. A potom musíte dosiahnuť zisk, aby ste prežili. Predovšetkým je dôležité, aby boli všetky tri piliere – sociálny, ekologický a ekonomický – rovnocenné. Ekologický pokrok preto musí byť sociálne zodpovedný a potom aj ekonomicky životaschopný. Len tak bude možné byť v budúcnosti úspešný a obstáť v medzinárodnej konkurencii.

Robert Schmid, Baumit

Už dlho sa zasadzujete za udržateľnosť. Od roku 2017 je povinné podávanie správ o udržateľnosti. Pomôže to dosiahnuť ciele v oblasti klímy?

Klimatické ciele pomôže dosiahnuť len udržateľnosť, ktorá sa dodržiava. Tak ako to je v  Baumite už takmer 100 rokov po niekoľko generácií. Musel som si uvedomiť, že najkrajšie správy píšu tí, ktorým na udržateľnosti nezáleží. Papier veľa znesie. Ale ja sa snažím konať inak. V Baumite konáme. Naše výrobky sa predávajú regionálne, používajú sa veľmi dlho a po skončení životnosti sú dobre recyklovateľné. Naším strednodobým cieľom je „upcyklácia“, nie „downcyklácia“.

Neostane stavebníctvo z dlhodobého hľadiska bez práce, ak začneme stavať udržateľne?

Veci by v súčasnosti mali dlho vydržať a nakoniec by mala byť možná upcyklácia. To je dobré a nie je to hrozba pre stavebníctvo. Od detstva ma sprevádza príslovie: Keď človek prestane stavať, prestane žiť. A to sa mi potvrdilo. Vytvárať nové veci je ľuďom prirodzené. Môžu to robiť, pokiaľ sú na to zdroje. Dokonca aj to, čo už existuje, sa stáva zdrojom. Sú časy na novú výstavbu, keď stúpa počet obyvateľov. Tu je potrebný materiál. Sú chvíle na sanáciu, keď treba viac pracovnej sily. Predstavte si, že starý dom sa stáva zdrojom surovín. Koľko inovačného potenciálu tu existuje! Na to treba získať skúsenosti, stavať úplne inak, inak zaobchádzať s materiálmi, nájsť nové receptúry. Stavať udržateľne je oveľa vzrušujúcejšia téma než kedysi.

Recyklovaný betón GO2morrow vyrobený zo 100 % recyklovaného kameniva je v súčasnosti dostupný iba v dvoch krajinách. Je to krátkodobý trend alebo ide o dlhodobú koncepciu, kde sa dom stane „kameňolomom“ zajtrajška?

Pri recyklovanom betóne GO2morrow sme preskočili povinnosť a mali hneď voľnú ruku. Betón je vyrobený zo 100 % recyklovaného kameniva! Samozrejme, sme hrdí, že sa nám to podarilo. Trh na to ale ešte nie je pripravený. Dať do výrobkov 10 %, 20 %, 30 % recyklovaného kameniva je dnes dosť. Zatiaľ nemáme dostatok materiálu s potenciálom na opätovné zhodnotenie. Ale cesta je správna. Ochrana zdrojov bude v budúcnosti absolútnou nutnosťou. Keď hovoríme o ekonomickom raste, musíme hovoriť o kvalite, nie o kvantite. Ide o lepšiu kvalitu.

Robert Schmid, Baumit

Baumit ako popredný európsky výrobca ETICS znižuje stopu CO2 s každým štvorcovým metrom zateplenej fasády. Prečo sa o tom všade nehovorí?

Myslím si, že je to tým, že zateplenie je pre nás už prirodzená vec. A aj preto, že ETICS ako výrobok je príliš jednoduchý. Je jednoduchý a  zároveň jednoducho geniálny. Je to aj preto, že sa nehovorí dostatočne často: „Jediná čistá energia je nespotrebovaná energia“. A práve to je princíp fungovania ETICS. Cieľom preto musí byť prijatie opatrení, ktoré znížia energetické nároky – nielen spotrebu energie. To je úplne iný uhol pohľadu. Šetriť, ale bez straty pohodlia, dokonca aj so zvýšením kvality života! ETICS je ukážkovým príkladom udržateľnosti pri energeticky optimalizovanej výstavbe: pretože sa oplatí pre životné prostredie, peňaženku a blaho ľudí – to znamená, že je splnený každý pilier.

Dlhodobý a bezpečný rast – Baumit túto stratégiu presadzuje od svojho založenia. Spoločnosť charakterizuje rozumné využívanie zdrojov. Prečo sa táto cesta tak dôsledne dodržiava?

Dlhovekosť je súčasťou udržateľnosti a zároveň aj dejín spoločnosti Baumit. V roku 1957 bola vo Wopfingu postavená a použitá prvá jednosmerná protiprúdová regeneračná pec na svete (PFR pec) s 2 šachtami. Už vtedy sme boli priekopníkmi následného použitia a opätovného využitia energie a tepla vznikajúceho pri horení. Aj naša cementáreň bola postavená len preto, aby sa nevyhadzovali jemné frakcie kameňa, ktoré sa nepoužívali pri pálení vápna. Používame ich teda na výrobu cementu. Premena odpadu na recyklovateľný materiál je obehové hospodárstvo z praveku. Zodpovedné zaobchádzanie so zdrojmi bolo vždy našou cestou.

Pandémia priniesla výzvy aj pre stavebníctvo. Aké boli za posledné roky najväčšie ponaučenia?

Mnoho ľudí sa zamýšľa nad hodnotou vlastného domova. Ľudia „znovuobjavili“ domov, samozrejme aj preto, že boli nútení tráviť veľa času medzi svojimi štyrmi stenami. Zrazu malo väčšiu hodnotu investovať peniaze do svojho domova. Človek si to doma urobil pekné. A opäť sme si uvedomili, ako sa nám ako výrobcovi stavebných materiálov darí. Pretože všetko máme regionálne dostupné. Naše suroviny, našich partnerov aj zákazníkov. Sme lokálni dodávatelia vo všetkých našich krajinách.

Pri dosahovaní cieľov v oblasti klímy je dôležitou témou aj predchádzanie vzniku odpadu, pretože CO2 sa uvoľňuje pri výrobe produktov aj pri ich likvidácii. Existujú inovácie, s ktorými sa Baumit zasadzuje za udržateľnosť?

Podľa mňa jednoznačne Baumit ALL IN Betón pre dom a záhradu. Vrece sa jednoducho rozpustí a stane sa súčasťou produktu. Prvé, čo pri tom ľuďom napadne, je, koľko sa tým ušetrí. „Ušetrí“ sa tu ale veľmi nehodí. Lepší výraz je „pridaná hodnota“. Vrece nie je len obal, ale aj receptúra a produkt! Táto inovácia je ukážkovým príkladom úspešnej udržateľnosti a profitujú z nej všetky tri piliere. Sociálny, pretože človek je pri spracovaní vystavený menšiemu množstvu prachu, musí vynaložiť menšie úsilie a chráni si zdravie. Ekologický, pretože tu nevytvárame žiadny odpad. A ekonomický, pretože likvidácia by stála peniaze. Produkt, ktorý spĺňa všetky piliere, má veľký potenciál stať sa úspešným. Tu môžeme pokojne uvažovať vo väčšom a o ďalšom vývoji, pretože za Baumit ALL IN Betónom je filozofia: obal prináša zákazníkom ďalší úžitok v pozitívnom zmysle. Napínavá misia do budúcnosti. Ako vidíte, stavebný priemysel tak skoro o prácu nepríde!