Súvisiace Inside - Outside projekty

Oceňovaný architekt Samuel Delmas sa spolu so svojimi spolupracovníkmi pokúša do návrhov vždy zapracovať expresívny obsah a dať masívnym stavbám význam niekde medzi kamuflážou a realitou. Neustále začleňuje ďalšie aspekty experimentu a náhody. Jeho domy vychádzajú z hravých inscenácií, striedavých rozvrhnutí a atraktívnych konštrukcií.  

Architekt Samuel Delmas

Axel Venn: Váš program je pôsobivý, váš katalóg projektov predstavuje okolo 50 príkladov Vašej tvorby. Na čo sa zameriavate?

Samuel Delmas: Nezaujímajú ma najväčšie domy, ale tie s hodnovernosťou a koherenciou. Majú mať pochopiteľný základ, ktorý vychádza podľa možností z inteligentnej kombinácie geometrie, materiálu, pôdorysu, priestoru a atmosféry. Môj posledný rodinný dom, ktorý vznikol nedaľeko Paríža, je postavený z tmavej ocele so skorodovanými plochami a množstvom skla. Má kubický tvar. Jednoducho pekný a puristický. Okolie je voľné. Široko - ďaleko žiaden dom. Pekné libanonské cédre v záhrade. Horizont tvorí krajina a príroda. Celkový dojem z oblohy, domu, skla, kovu, priestoru a stromov vytvára istý druh koláže s peknými proporciami.

Kde by ste najradšej chceli bývať, ak nie v Paríži?

Ja bývam v Paríži rád. Strávil som niekoľko rokov v Montpellier, čo bolo tiež dobré. Mojím druhým najobľúbenejším miestom by bol dom na juhu Paríža, vo Fontainebleau. Dom uprostred lesa. Veľké kamene navôkol. Žiadne domy, len príroda. Môj druhý dom by mohol takto podobne vyzerať.

Akým spôsobom vyjadrujete vo svojich stavbách "Savoir-Vivre" alebo "umenie žiť"? Ako najradšej bývate, žijete a eventuálne pracujete? Do akej miery je váš domov otvorený? Malá rodina, veľká rodina, priatelia?

Vaše otázky smerujú k dôležitej filozofii, ktorá je stále prítomná v mojich myšlienkach, k otázke identifikácie a intenzity pri využívaní domu. Nekreslím žiadne kubické monolity. Moje domy sú interiérovo-exteriérové objekty, ktoré vznikajú z hravo inscenovaných vžitých alebo čisto "biologických" predstáv, ale aj z príťažlivých konštrukcií. Moji spolupracovníci a ja sa snažíme formulovať aj od logiky vzdialené ciele. Práca sa často točí okolo senzačného. Nie objekt, ale nápad je tvorivou výzvou. Veľa kreslíme a radi kreslíme siluety ľudí vo vnútri budov. Už v prvej fáze tvorby sa snažíme dať vytváranému projektu ľudskú tvár, pretože mierku určuje len človek.

Čo musia odzrkadľovať vaše skutočné stavby? Kompetenciu, trvalú udržateľnosť alebo prekvapenie a úžas?

Nikdy nekladieme do popredia vyjadrenie funkcie. Najradšej ho skrývame. Vždy priznávame kontext k prostrediu. Hľadáme spôsob ako skryť a ukázať fasádu. V žiadnom prípade nechcem na prvý pohľad povedať, čím dom je. Dôležitejšie je pre mňa zakomponovať ho do prírody.

Sociálne byty, Samuel Delmas

Preskočím ďalej. Najkrajšie ulice v Paríži, najkrajší bulvár? Možno ešte najkrajší park?

Keď som bol mladší, nemal som rád kameň. Neskôr som sa ho naučil milovať. Najradšej mám široký Hausmannov bulvár (George-Eugène Hausmann, parížsky prefekt a mestský urbanista, *1809 †1891). Najkrajšia záhrada? Park Jardin André Citroën. 14 hektárov v 15. mestskom obvode, blízko Eifellovej veže: dobrý pôdorys, dobrý projekt. Lúky a vodné toky, biela, čierna, červená a modrá záhrada, vodné prvky, skleníky.

Čo je také typické francúzske na súčasnej architektúre?

Je veľa tendencií, ale hlavný motív nerozpoznávam. My, desať mladších architektov, sa pokúšame vytvoriť skupinu. Ale viac o tom snívame, ako sa skutočne chceme zorganizovať. Nepretavili sme ju ešte do žiadnej kultúry, názvu alebo konsenzusu. Japonskí mladí architekti sú omnoho ďalej, rovnako ako Portugalci či Švajčiari. Naše šance sú dobré, ale snáď kvôli samým individualistom nezostane sen iba snom.

Vaše najobľúbenejšie materiály pre výstavbu?

Nemám obľúbené produkty. Meníme sa každý deň a v princípe môžeme použiť (takmer) všetko. Ak môžem, používam len jeden materiál. Snažíme sa nanovo definovať materiál pre každý stavebný zámer. Stáva sa, že pri projekte, ktorý pozostáva napríklad zo štyroch objektov, sa pre každú časť použijú iné materiály. To znamená oveľa viac práce, ale týmto spôsobom zvýšime individualitu a intimitu jednotlivých segmentov.

Samuel Delmas

Vaše prognózy pre budúcnosť architektúry? Viac digitalizovaná, viac technická alebo viac ľudská?

Možno najčastejšie využívaným materiálom vo Francúzsku je drevo. Trvalo udržateľné miesta sú z dreva, je to zrejmý protiklad k betónu a zároveň nová, ľudská požiadavka. Navrhol som 50 m vysokú obytnú vežu s drevenou konštrukciou. Ešte "stojí" sama uprostred súťaže, dúfam však, že vyhráme a bude to potom najvyššia budova svojho druhu vo Francúzsku. Tento model mimochodom ukazuje červenú, čiernu, žltú ako prírodný, konkrétny materiál.

Ako vnímate vy a vaši mladí kolegovia - architekti šetrné zaobchádzanie s prírodou?

Dnes sme voči prírode starostlivejší ako pred desiatimi rokmi, keď sme stratili zo zreteľa jej ochranu. Posledných päť, šesť rokov zažíva rešpektovanie ochrany prírody opäť svoju renesanciu. Práve mladí kolegovia napomáhajú tomuto potrebnému posunu, tak životne dôležitému pre ďalšie generácie, ktoré prídu po nás.

Čo poradíte mladým študentkám a študentom architektúry?

Hovorím im: "Ak máte posolstvo a chcete ho presadiť, buďte neústupní. Vyvráťte námietky neschopných úradníkov a diletantských laikov."

Môže architektúra zmierniť alebo odstrániť etnické, kultúrne, sociálne či politické rozdiely?

Nazývam to A+ potrebami: práve pre tento projekt, ktorý sme predtým navštívili, komplex multifunkčných budov obsahujúci bývanie, materskú škôlku, služby, kancelárie a obchody atď. platí: Viac miesta a bývanie, viac pocitov, lepšie, jednoduché funkcie, viac priateľskosti a pohodovej atmosféry. Záver: lepší životný štandard pre jednotlivca i pre spoločenstvo.

Detské jasle v Asnières Sur Seine

Detské jasle v Asnières Sur Seine

Ktorú krajinu, ktoré miesto by ste chceli spoznať?

Chcem ešte lepšie spoznať Japonsko s jeho skvelou, príkladnou architektúrou. Potom by som chcel navštíviť Machu Picchu v Peru. To je moja túžba od detstva. Potom by som opäť chcel vidieť New York a samozrejme Vorarlberg v Rakúsku.

Vaša najobľúbenejšia farba alebo kolorit?

Nie farby samotné, ale farby materiálov sú mojimi favoritmi.

Čo pre Vás znamenajú fasády v mestskej krajine?

Kompozícia krajiny je nevyhnutná, aby sme sa nachádzali v harmónii alebo v kontraste s krajinou.

Samuel Delmas

Samuel Delmas, A+ SAMUELDELMAS architecte

16 rýchlych otázok pre architekta Samuela Delmasa

01 Krása v architektúre je rovnako dôležitá ako...? Geometria. 

02 Tri atribúty, ktoré najlepšie popisujú vašu architektúru: Intimita / prekvapenie / harmónia. 

03 Vaši obľúbení architekti, umelci, spisovatelia, skladatelia? Peter Zumthor, Pierre Soulages, Donald Jud. 

04 Ktorá historická budova získala váš obdiv? Flatiron/New York, Neue Nationalgalerie/Berlin, Palazzo della Civiltà Italiana/Rím.

05 A ktorou najviac opovrhujete? Žiadnou. 

06 Čo by mala architektúra vždy mať? Konzistenciu. 

07 Čím by architektúra nikdy nemala byť? Ničomnou. 

08 Ktoré sú vaše obľúbené miesta, vzhľadom na architektúru? Miesta, ktoré by sme mali vidieť? Príklad mesta strednej veľkosti, veľkomesto, kozmopolitné mesto? Japonsko: Tokio/Kyoto, Švajčiarsko: Bazilej, Zürich, Lausanne, Vals..., Krajiny: Vorarlberg (Rakúsko), Olot (Španielsko, RCR). 

09 Vaše obľúbené farby v architektúre? Jasné.

10 Ktoré prostriedky najviac využívate pri svojej práci? Intuíciu, čas, krásu. 

11 Ako hodnotíte súčasný stav architektúry z pohľadu kultúrno-sociopolitického? Na škále od jedna (nízko) do desať (vysoko)? Sedem. 

12 Súhlasíte s globalizáciou v architektúre? Ľutujem "medzinárodný štýl". 

13 Architektúra a kvalita života - ako sa najlepšie prejavuje? Spojenie je medzi úžitkom, programom a schopnosťou architekta iniciovať zásadnú zmenu, ktorá je mimo plán. 

14 Čo pre vás znamenajú fasády v mestskej krajine? Je nevyhnutné, aby kompozícia krajiny bola s fasádou v harmónii alebo naopak v kontraste. 

15 Želania pre architektúru do budúcnosti? Dôraz na rozhodnutia pre projekt. 

16 Vaša obľúbená súčasná budova? Termálne kúpele vo Vals vo Švajčiarsku, autorom je architekt Peter Zumthor.

Samuel Delmas

Narodený 5. februára 1977 v Aurillac vo Francúzsku. V roku 2001 ukončil štúdium architektúry na škole Montpellier School of Architecture.

1998 - 2003: spolupráca s Claude Maurett, Emanuel Nebout, Chaix et Morel, Brunet-Saunier

2003: lektor na škole Montpellier School of Architecture, Paríž

2007 - 2013: člen združenia Ordre des Architectes d´lle-de-France

2010 - 2017: viceprizedent Maison de L´Architecture d´lle-de-France

Získal množstvo ocenení a cien:

2017: Architecture Academy / medaila za architektúru Prix Dejean

2016: nominácia za Equerre d´argent / kategória EHPAD (domovy pre seniorov) Alice Prin: BRO

2017: víťaz Palmarès Award za udržateľnú architektúru a konštrukcie / kategória: apartmánové budovy a budovy pre dennú starostlivosť: CER

A mnohé ďalšie.

Rozhovor bol uverejnení v Baumit Magazíne 1_2019, ako aj v knihe Colors for Architects, Colors of Life od Axela Venna.