Murovanie priečok: Aký materiál zvoliť a ako postupovať?

Murovanie priečok sa začína už samotným výberom muriva a určenia si, aké vlastnosti od neho očakávate. Ak potrebujete najmä dobrú zvukovú izoláciu, ideálnou voľbou sú akustické tvárnice. Do kúpeľne zase radšej vyberajte materiály odolné voči vlhkosti. Prečítajte si náš článok a dozviete sa nielen aký materiál sa dá na murovanie priečok použiť, ale aj ako si ich svojpomocne postaviť. 

Aký je rozdiel medzi nosnými stenami a priečkami?

Všetky steny, ktoré prenášajú viac než len vlastnú hmotnosť, teda držia stavbu „pokope“ tvoria nosný systém stavby. K tomu patria obvodové a vnútorné nosné steny. Musia spĺňať statické, tepelnotechnické (minimálne izolačné vlastnosti, ktoré zabraňujú úniku tepla) a akustické (zamedzovanie prenášaniu zvukov) požiadavky. Na ich stavbu sa môže použiť len jeden druh murovacích prvkov a mált. Znamená to, že nemôžete v jednej stene napríklad kombinovať tehlu s pórobetónom. Nikdy sa nesnažte priečkovým murivom nahradiť nosné. Hrozí vám totiž zrútenie celej stavby. 

Priečky v dome, naopak, nemajú nosnú funkciu, no aj tak by ste ich výstavbu nemali podceniť. Musia byť schopné nielen prenášať vlastnú váhu, ale aj hmotnosť zavesených predmetov napríklad zrkadla, poličky alebo umývadla, či mať dobré zvukovoizolačné vlastnosti. 

Murovanie priečok: Aký materiál môžete použiť?

Výber materiálu závisí od účelu priečky a od očakávanej zvukovej izolácie. Pri novostavbách je samotný účel priečky určený v projektovej dokumentácii. Projektant v nej podľa typu miestnosti vyberie šírku, typ tehly a spojiva, akým sa má priečka zhotoviť. 

Na murovanie priečok môžete použiť dva základné typy muriva – klasické priečkové a akustické tvárnice, ktoré majú lepšie zvukovoizolačné vlastnosti. Obidve sa ďalej delia podľa materiálu, z ktorého sú zhotovené, na:

 • brúsenú pálenú tehlu,
 • nebrúsenú pálenú tehlu,
 • vápennopieskovú tehlu,
 • pórobetónovú tvárnicu.
Murovanie priečok

Pri výbere je tiež dôležité zvoliť správnu hrúbku tvárnic:

 • Najtenšie tehly od 50 do 80 mm slúžia najmä na obmurovky, ako napríklad obmurovanie vane či prímurovky k izolácii, ktorá má ochrannú funkciu. 

 • Tehly s hrúbkou od 75 mm môžete použiť aj na menšie priečky, napríklad na vytvorenie členitejšej kúpeľne (oddelenie WC od zvyšnej časti). 

 • Na murovanie nenosných priečok sú najvhodnejšie tehly s hrúbkou 100 mm a viac. 

Čo na murovanie priečok potrebujete?

Materiál na murovanie priečok vyberajte podľa typu tehly. Na brúsené tehly, pórobetón či vápennopieskové tvárnice potrebujete tenkovrstvovú maltu, napríklad Baumit PlanoFix. Nebrúsené tehly odporúčame murovať s vápennocementovou murovacou maltou 50. Na založenie prvého radu je zase vhodná vápennocementová murovacia malta 100 s vyššou pevnosťou. 

Murárske náradie

 • vodováha
 • príchytky (hmoždinky) s priemerom 8 mm a dĺžkou 50 mm
 • skrutky s priemerom 8 mm a dĺžkou 60 mm
 • kovové stenové spony (kotvy)
 • zubové hladidlo
 • vŕtačka
 • murárska šnúra
 • gumové kladivo
 • hrubý štetec
 • miešadlo na maltu
 • nádoba na miešanie malty
 • stavebný horák
 • valček na natieranie penetračného laku

Murársky materiál

 • zakladacia malta
 • murovacia malta
 • asfaltový pás
 • tvárnice alebo podľa vlastného výberu

Chcete zistiť cenu rekonštrukcie? Vyskúšajte náš Baumit kalkulátor, vďaka ktorému si v len 4 krokoch spočítate náklady na svoj projekt

Základný postup murovania priečok z nebrúsených tehál

Postup murovania priečok závisí od typu materiálu, z ktorého sú tvárnice. V našom postupe sme sa rozhodli opísať murovanie priečok z nebrúsených tehál, pretože je to jeden z najpoužívanejších materiálov pri stavbe domov. Do murovania priečok sa pustite, až keď sú hotové stropy, ideálne od najvyššieho podlažia po najnižšie. Zakladaciu a aj murovaciu maltu spracujte podľa návodu na obale. 

1. Pripravte si podklad s asfaltovým pásom


Prvým krokom je pripravenie podkladu. Pred nanesením asfaltového pásu odstráňte z povrchu všetky nečistoty. Takisto sa uistite, že na podlahe nie sú väčšie nezrovnalosti. Ak áno, odstráňte ich. 

Postup nanášania asfaltového pásu:

 1. Pomocou valčeka naneste penetračný asfaltový lak, vďaka ktorému asfaltový pás lepšie priľne.
 2. Po nanesení laku počkajte, kým zaschne. Ak sa lak veľmi vpíja, náter opakujte. Doba schnutia závisí od použitého materiálu, preto sa vždy riaďte pokynmi od výrobcu.
 3. Pomocou stavebného horáku prejdite k nataveniu asfaltového pásu s minimálnou hrúbkou 2,5 mm. Asfaltový pás musí od murovanej priečky presahovať z každej strany minimálne 150 mm. 

  Tip: Materiál asfaltového pásu vyberajte podľa vlastností, ktoré od neho na stavbe vyžadujete. Pri murovaní priečok preto siahnite po pásoch s hydroizolačnými vlastnosťami.

 4. Ak potrebujete pásy nadpojiť, vždy ich určitou časťou (minimálne 20 mm) prekryte. 
  Po nalepení pásu si vymerajte, kadiaľ presne stena pôjde a natiahnite murársku šnúru.

2. Založte prvý rad tehál


Na založenie prvého radu si dajte záležať. Hrúbku maltového lôžka zo zakladacej malty zvoľte tak, aby bola v rovnakej výške ako obvodové alebo vnútorné nosné murivo, minimálne však 10 mm. Pred uložením do maltového lôžka navlhčite so štetcom hornú aj spodnú časť tehál, nesmie z nej však voda kvapkať. Takisto si dajte pozor, aby neboli od prachu. Nezabudnite maltou natrieť aj plochu tehál v mieste napojenia na nosnú stenu. Murovanie priečky nikdy nezakončujte odrezanou stranou tehly.

3. Kontrolujte rovnosť prvého radu


Počas celého zakladania kontrolujte vodováhou rovnosť prvého radu. Prípadné nerovnosti upravte poklepaním pomocou gumeného kladiva. 

4. Nezabudnite na správne prepojenie priečky s nosnou stenou


Počas celého murovania priečky myslite aj na prepojenie s nosnou stenou. Najjednoduchší spôsob, ako ich ukotviť je pomocou kovových stenových spôn (kotiev). Osaďte ich pri každom druhom rade. Projektant by tiež mal vypočítať, koľko ich budete potrebovať. 

Tip: Hoci kvôli statike je lepšie, keď sú kovové stenové spony už zabudované do nosnej steny, z praktických dôvodov vám ich odporúčame pridať neskôr. Vyhnete sa tak nepríjemnostiam, ak by ste sa rozhodli počas výstavby zmeniť dispozičné riešenie.

5. Pripevnite stenové spony 


Stenové spony najprv ohnite v pomere strán ⅓ : ⅔ do tvaru písmena L. Priložte ju k stene a ceruzkou vyznačte otvory, cez ktoré ju primontujete. Do vyznačených miest vyvŕtajte vŕtačkou bez príklepu otvory s priemerom 8 mm a hĺbkou 60 mm. Potom do nich osaďte príchytky. Kratšou stranou priložte sponu k nosnej stene a skrutkami ju pripevnite. Dlhšiu časť zatlačte do vodorovnej škáry napájanej priečky. 

6. Pokračujte v ďalších radoch až po strop


Všetky ďalšie rady prepájajte pomocou murovacej malty. Nanášajte ju v takej hrúbke, aby po uložení tehál zostala medzi radmi približne 12 mm (minimálne 8 mm, najviac 20 mm) medzera (ložná škára). Maltu musíte v ložných škárach naniesť celoplošne. Počas murovania priečky si jej rovnosť kontrolujte vodováhou. Ak sa vám pri vyrovnávaní podarí vytlačiť prebytočnú maltu, odstráňte ju murárskou lyžicou.

Nezabudnite tehly pred každým nanesením malty navlhčiť a zbaviť prachu. Ďalší rad tvárnic ukladajte vždy tak, aby sa tehly o polovicu s predchádzajúcim radom vzájomne prekrývali. Priestor medzi posledným radom a stropom vyplňte pružným materiálom, napríklad minerálnou vlnou alebo PU penou.

Murovanie priečok

Zásady, ktoré treba pri murovaní priečok dodržiavať

 • Tehly musíte vždy položiť na prvý raz bez ďalšieho posúvania, inak sa malta dostane do škár a tvárnice k sebe správne nepriľnú.
 • V mieste napojenia priečky a nosnej steny musí byť medzera úplne vyplnená maltou alebo minerálnou vlnou, a to kvôli zachovaniu zvukovej izolácie.
 • Jedným z najdôležitejších krokov pri murovaní priečok je vyrovnanie prvého radu tehál.
 • Nenosné priečky a steny vždy murujte až po zhotovení stropov.
 • Pri príprave materiálov, ako je napríklad malta, sa vždy riaďte návodom od výrobcu.
 • Na vŕtanie používajte len vŕtačku bez príklepu.
 • Nezabudnite tvárnice vždy očistiť od prachu a navlhčiť vodou.
 • Vždy ukladajte tvárnice len do čerstvej malty. Jej množstvo preto prispôsobte tempu svojej práce a poveternostným podmienkam.
 • Ak si nie ste istí a postup murovania priečok sa vám zdá zložitý, nechajte to na profesionálnych a skúsených majstrov. 

Pracujete v stavebníctve alebo ste hobby majster? Prihláste sa do newslettera a nenechajte si ujsť zaujímavé novinky z tohto sveta. Čakajú vás v ňom nielen rady a tipy na stavbu, ale aj rozhovory so zaujímavými osobnosťami.