Slovensko

Nadačný fond Baumit 2020

Rok 2020 bol iný. Aj napriek pandémii, ktorá „zamiešala karty“ nejednému z nás, náš NFB pokračoval v svojej činnosti, vďaka čomu sme mohli opäť podporiť viacero zmysluplných a pekných projektov. Radi by sme vám opäť predstavili jednotlivé grantové programy a niektoré zaujímavé podporené projekty v roku 2020. Sme radi, že Baumit mohol prispieť aj v minulom roku svojou „troškou“ ku skrášleniu našich obcí, miest a pomohol viacerým aktívnym občanom a komunitám zrealizovať svoje projekty. 

Nadačný fond Baumit

Tomáš Sepp, Zuzana Thullnerová a Eva Tomaschová pri posudzovaní projektov

Aký bol rok 2020? Ako poznačila pandémia aktivity NFB? 

Naše životy aj prácu zasiahla a poznačila pandémia Corona vírusu, ktorá veľa zmenila. Zastihla nás síce nepripravených, ale odhodlaných, flexibilných a aktívnych. Vlna solidarity nás zblížila. Vírus nás donútil pracovať z domu, ale o to viac efektívnejšie. Pomohol nám sústrediť sa na témy, ktoré sú pre spoločnosť aktuálne a dôležité. V  tomto roku sme ako jedna z mála nadácií otvorili komunitný program. Verili sme, že vďaka uvoľneniu prísnych opatrení nám letné mesiace umožnia bez rizika vyjsť von, do  verejných priestorov a zrealizovať verejnoprospešné aktivity. Vďaka tomu sa nám podaril splniť napríklad sen o tom, že sa z bývalého smetiska na brehu jazier môže stať krásne miesto; dozvedieť sa, že Zemplínsky mohykán je druhý najstarší dub na Slovensku alebo ak jazdíte na bicykli po cyklotrase Nitra – Vráble, možno už o pár rokov si budete môcť zahryznúť do čerstvého jablka alebo hrušky priamo zo stromov lemujúcich cyklo-chodník.

Nadačný fond Baumit 

Už od roku 2004 sa spoločne s Centrom pre filantropiu, n. o. zamýšľame, ako v rámci konceptu firemného darcovstva podporiť dobré a zmysluplné projekty. V roku 2016 sme preto založili Nadačný fond Baumit (NFB) pri Nadácii Centra pre filantropiu, prostredníctvom ktorého chceme naďalej podporovať aktivity zamerané na všeobecne prospešné ciele. Náš NFB získal z roku 2020 Certifikát Transparentný firemný nadačný fond za rok 2019, ktorý udeľuje Asociácia firemných nadácií a nadačných fondov. Podmienkou na jeho získanie bolo splnenie Kódexu transparentnej firemnej nadácie/nadačného fondu. Kódex definuje 23 atribútov z oblasti riadenia, finančných prehľadov, udeľovania grantov a komunikácie, ktoré musia držitelia certifikátov naplniť. Pozrime sa spolu, aké aktivity a projekty sa nám v roku 2020 vďaka NFB podarilo podporiť. 

Grantový program Tu sa nám páči, tu chceme žiť

Základným zámerom programu, ktorý sa už 13. rok snažíme napĺňať, je podporovať organizácie, obce či aktívnych občanov, ktorí nechcú zostať nespokojní s prostredím, v ktorom žijú. Nespokojnosťou občanov môže byť napríklad starý drevený most, cez ktorý sa už nedá prejsť, či historicky významný minerálny prameň, z ktorého sa nedá napiť, nefunkčné lavičky v parku a iné nefunkčné, či neestetické priestranstvá. Grantový program je určený iniciatívam, ktoré sa tieto nedostatky rozhodnú riešiť a zmeniť, využijú na to svoje nápady, vedomosti, zručnosti, schopnosti, a najmä strhnú pre dobrú vec iných ľudí. Veríme, že budovanie zdravých komunít je najlepším nástrojom postupnej zmeny. Preto chceme motivovať aktívnych ľudí k zdieľaniu záujmu o dianie v komunite, k nachádzaniu spoločných riešení na miestne problémy a k posilňovaniu spolupráce a partnerstiev medzi lokálnymi subjektmi. V predošlých dvanástich ročníkoch sme podporili už neuveriteľných 149 projektov v celkovej sume vyše 180 000 eur. Poskytovaním malých grantov môžeme pomôcť budovať oporné body v našich komunitách. Chceme, aby verejné priestranstvá spĺňali predstavy tých, pre ktorých majú aj inú ako úžitkovú hodnotu. Často je to hodnota umelecká, estetická, ale aj hodnota symbolická, či hodnota presahujúca vieru, tradíciu alebo len dobrý pocit. Následne sme radi, že sa ľuďom páčia miesta, kde žijú. K dátumu uzávierky 13. júla 2020 bolo do 13. ročníka programu predložených 226 verejnoprospešných projektov a celková požadovaná suma je vo výške 254 260 eur.  

Nadačný fond Baumit

Z projektov grantového programu Baumit „Tu sa nám páči, tu chceme žiť“ vyberáme 

Nadácia Krajina harmónie, Záhrada 

Nadačný fond Baumit

Nadácia Krajina harmónie vytvára priestor a podmienky pre začlenenie ľudí s postihnutím do bežného života. Pri nadačnom dome majú záhradu, ktorá je počas dňa otvorená pre návštevníkov rôzneho veku. Jednu jej časť vylepšili o štyri drevené vyvýšené záhony, ktoré participatívne vysadili bylinkami a zeleninou, na brigáde sa zúčastnili dobrovoľníci, ľudia s postihnutím, pracovníci NKH aj poslanec mestského zastupiteľstva. Priestor slúži ako komunitná záhrada, ktorá je užitočná pre všetkých návštevníkov, ale slúži aj hmyzu a skrášľuje priestor. Finančný príspevok bol použitý na vyvýšené záhony, zeminu, semienka a bylinky. 

Otvorený grantový program 

Prostredníctvom Otvoreného grantového programu dlhodobo podporujeme komunitné projekty, ktoré sú zamerané na rôzne skupiny ľudí a komunitné aktivity v jednotlivých regiónoch Slovenska. Cieľom je dlhodobá podpora konkrétnych projektov, ktoré sú zamerané na zvyšovanie kvality života ľudí. 

Z projektov Otvoreného grantového programu Baumit vyberáme 

ALBRECHT FORUM, o. z., Dom Albrechtovcov 

Cieľom projektu bolo podporiť dlhodobú rekonštrukciu národnej kultúrnej pamiatky – Domu Albrechtovcov, ktorý sa nachádza v historickom srdci Bratislavy na Kapitulskej ulici. Projekt prispel k výrobe a inštalácii altánku s extenzívnou zelenou strechou pre posedenie návštevníkov, resp. umelecké podujatia na nádvorí. Otvorenie záhrady a Domu Albrechtovcov so zámerom sprístupniť atraktívny vnútorný i vonkajší priestor pre širokú verejnosť podporuje rozvoj kultúrneho potenciálu Starého mesta a poskytuje zázemie pre tradičné bratislavské umelecké a vzdelávacie centrum.  

Nadačný fond Baumit_Albrechtov dom

Foto: Albrecht forum, o.z.

Nadačný fond Baumit_Albrechtov dom

Zamestnanecký grantový program 

Po druhýkrát sme podporili zamestnancov spoločnosti Baumit, ktorým záleží na dianí v ich okolí. Oslovili sme zamestnancov, ktorí aj popri svojej každodennej práci a povinnostiach majú záujem venovať sa verejnoprospešným aktivitám v prospech svojej komunity. Cieľom Zamestnaneckého grantového programu Nadačného fondu Baumit je umožniť našim zamestnancom sprostredkovať pomoc tam, kde si myslia, že je potrebná, a kde je najmä ich osobnou zásluhou dobre využitá.  
Podporili sme zamestnancov, ktorým je dlhodobo sympatická práca niektorej neziskovej organizácie alebo dokonca už dlhšiu dobu spolupracujú s nejakou organizáciou, či chceli podporiť jednotlivca v nepriaznivej životnej situácii. K dátumu uzávierky 3. augusta 2020 bolo predložených 8 verejnoprospešných projektov a celková požadovaná suma je vo výške 4 000 eur. 

Z projektov Zamestnaneckého grantového programu Baumit vyberáme 

Korzo Zálesie 

Cieľom projektu bolo v zátoke Malého Dunaja v obci Zálesie dobudovať chýbajúcu občiansku infraštruktúru a tým doplniť prvky potrebné k zvýšeniu kvality služieb cestovného ruchu a vybavenosti. Realizáciou projektu sa na mieste Korza v Zálesí osadil jeden skladový modul – kontajner. Postupné budovanie priestoru nábrežia Malého Dunaja v Zálesí na atraktívny turistický cieľ prinesie vo veľmi blízkej dobe aj zvýšený pohyb návštevníkov. Nábrežie bude v budúcnosti plniť aj komunitnú funkciu pre organizované skupiny – školy, firmy či obecné a kultúrne podujatia. Finančný príspevok bol použitý na zakúpenie skladového modulu. 

Nadačný fond Baumit

Foto: Juraj Krumpolec a Michal Zajaček

Text: Tomáš Sepp
Článok vyšiel v tlačenom Baumit Magazíne 2021/1.