Keď hory sú im každodennou inšpiráciou

Klub pribylinských turistov a lyžiarov je našim dlhoročným partnerom v rámci grantového programu "Tu sa nám páči, tu chceme žiť“. Je jedným z najlepších projektov, ktorý sme viackrát finančne podporili.

Ako funguje Klub pribylinských turistov a lyžiarov priamo v Tatrách?

Klub funguje 19 rokov ako občianske združenie a jeho 90 členov sa pravidelne stretáva na veľkonočnom a silvestrovskom výstupe na Kolibu pod Klinom, dobrovoľníckych brigádach pri obnovovaní koryta bystriny – Račkovho potoka, ale aj pri rôznych túrach, bežkovaní alebo pri cyklotúrach.

Račkova dolina je turisticky pomerne významná dolina v liptovskej časti Západných Tatier. Klub turistov sa snaží o jej zveľaďovanie a zatraktívňovanie pre turistov i návštevníkov. Členovia klubu plánujú aktivity na každý rok, podľa toho, čo je v doline potrebné urobiť. Či je to posedenie pre turistov, vyčistenie vodnej bystriny alebo informačná tabuľa.

Dobrovoľníci, brigádnici, ekológovia pracujú na tom, aby cez potok pribudla pešia lávka. Zároveň vyčistili aj lesný chodník. 

Na spoločnej brigáde minulý rok vyčistili lesnú bystrinu a vybudovali lesnú studničku, kde sa dá napiť z minerálneho prameňa Vajcovka. 

Hory
Lesná studnička

Uprostred lesa, v ústí Račkovej doliny nájdete unikátnu mohutnú hrádzu - tajch. V roku 1935 tento tajch postavili, aby zadržiaval prívalovú vodu pred obcou Pribylina. Predtým voda stŕhala stromy, štrk aj skaly a naplavila ich až do dediny. Pri výstavbe nič nenechali na náhodu. Podľa projektu profesora Skatulu postavili aj model, na ktorom si vyskúšali, čo hrádza vydrží. Rekonštrukciu ruiny, makety tajchu sme finančne podporili minulý rok. Ukrytá bola v poraste krovín a sčasti aj pod nánosom bahna. Rekonštrukcia prebehla podľa zachovanej fotodokumentácie. 

Hory

Tento rok sme finančne podporili projekt Sila lesných bystrín v Račkovej doline. Ide o vybudovanie chodníka k tajchu - najväčšej prehrádzke lesnej bystriny na Slovensku, ktorý klub zrealizoval v spolupráci s obcou Pribylina a Pozemkovým spoločenstvom Bývalých urbarialistov obce Pribylina. Chodník spája tajch s jeho maketou. Chodník vedie cez lesné bystriny, popri prírodných prameňoch a mapuje silu lesných bystrín v Račkovej doline. Súčasťou vybudovania chodníka je osadenie oddychových zón s náučnými tabuľami, ktoré slúžia návštevníkom na strávenie príjemných chvíľ. Pomáhame pri úprave verejného priestranstva, ktoré slúži všetkým generáciám a pri premene ktorého je miestna komunita ochotná pomôcť svojou dobrovoľníckou prácou a prispieť tak k rozvoju komunitného života a regiónu.

Lávka cez potok

Tip na výlet - Vychádzka k Prírodnému prameňu

Vzdialenosť: 1,2 km 

Štart: Penzión Sileo, Račková dolina, kde si môžete pozrieť zrenovovanú maketu tajchu. Náučná tabuľa informuje návštevníkov o význame a funkcii tajchu.
800 m po hlavnej ceste k náučnej tabuli „Račková“. Náučná tabuľa informuje návštevníkov o lesných bystrinách v Račkovej doline a novovybudovanom chodníku k prírodnému prameňu.
220 m po lesnej ceste k 12 metrovej lavici cez potok Račková
20 m po lesnej ceste k 4 metrovej lavici cez dedinský potok
160 m po lesnej ceste k prírodnému prameňu
Cieľ: Prírodný prameň, kde si môžete oddýchnuť pri novom altánku. Náučná tabuľa informuje o zložení a účinkoch prírodného prameňa.

Nadačný fond Baumit

Každý správny projekt potrebuje pevné základy. Už od roku 2004 sa spoločne s Centrom pre filantropiu n.o. zamýšľame, ako v rámci konceptu firemného darcovstva podporiť dobré a zmysluplné projekty. V roku 2016 sme založili Nadačný fond Baumit, v rámci ktorého chceme naďalej podporovať aktivity zamerané na všeobecne prospešné ciele.

Viac o Nadácii

Foto: Nadácia Centra pre filantropiu, Klub pribylinských turistov a lyžiarov

Autor: Zuzana Thullnerová