Znovuzrodenie jedného zámku

Sotva nájdeme iný stavebný zámer, ktorý by vyvoval toľko pozornosti ako opätovná výstavba berlínskeho zámku. V priebehu roku 2019 vznikne v centre Berlína zámok so starou fasádou a novým konceptom využitia ako Humboldtovo fórum. V značnej miere prispela k realizácii tohto zámeru aj spoločnosť Baumit.

Berlínsky zámok

Od čias jeho výstavby v roku 1451 bol starý mestský zámok sídlom kniežat a úradov. Počas ďalších storočí bol zámok viackrát rozšírený a prestavaný a po ukončení tridsaťročnej vojny bol nanovo vystavaný. Friedrich III., pruský kráľ, nechal berlínsky zámok architektom Andreasom Schlüterom prestavať na barokový zámok podľa talianskeho vzoru. Pri bombovom útoku počas druhej svetovej vojny bol zámok v roku 1945 takmer úplne zničený. Jeho definitívny koniec nastal v roku 1950: Na príkaz Waltera Ulbrichta bola prepychová budova v centre Berlína napriek veľkým protestom obyvateľstva 7. septembra 1950 zdemolovaná.

Berlínsky zámok

Opätovná výstavba mestského zámku ako Humboldtovho fóra

Po dlhých verejných diskusiách bolo rozhodnuté o opätovnej výstavbe mestského zámku ako Humboldtovho fóra. Odporúčanie vytvoriť "Historické centrum Berlína" vyslovila medzinárodná komisia expertov.  Základný kameň bol položený 12. júna 2013. Tri barokové fasády starého berlínskeho zámku sa vybudujú nanovo a na strane rieky Sprévy sa zrealizuje nový projekt architekta Franca Stellu, ktorý sa stal v roku 2008 víťazom medzinárodnej súťaže.

Berlínsky zámok

Zdroj: SHF / Architect: Franco Stella with FS HUF PG

Autentickosť ako ideál

Historické fasády berlínskeho zámku boli vzkriesené. Odhliadnuc od všetkých kritických hlasov, či rekonštrukcia vôbec zodpovedá požiadavkám súčasnosti, klobúk dole pred výsledkom projektantov aj remeselníkov. Neustále sa objavovali pochybnosti, či je výstavba kópie vzácnej stavby vôbec prípustná. Stavba sa medzičasom dostáva do finále a tak si človek môže urobiť názor sám. Východná fasáda smerom k Spréve, kedysi malebná časť zámku a konglomerát z rôznych stavebných ér, nebola autenticky obnovená, ale predovšetkým z nákladových dôvodov sa vybudovala "moderne". Nové priečelie v štýle talianskeho racionalizmu zo 70-tych rokov 20. storočia naráža na Schlüterove rozohraté barokové fasády. Aj na západnej strane východného Schlüterovho dvora, v pasáži pomenovanej ako Zámocké fórum, pretrvá vzhľadom na moderné formy pocit akejsi hybridnej budovy.

Berlínsky zámok

Zdroj: Baumit Nemecko

Rekonštrukcia s nepresnosťami

Historické časti stavby však boli zrekonštruované s patričnou vážnosťou. Hoci si moderné štandardy a bezpečnostné požiadavky vyžadujú isté kompromisy, cieľom bola vždy historická predloha. Ako jedna z mála historických stavieb bol berlínsky zámok veľmi dobre zdokumentovaný, čo prišlo úplne vhod. Bolo rozhodnuté zachovať nepresnosti ako odlišné rozmery osí alebo nepresné uhly pôdorysu, aby sa nemuseli konštrukcie na veľa miestach zbytočne korigovať alebo upravovať. 53 metrov dlhá fasáda je úplne bez škár.

Na hrúbke záleží

Ide o naozaj solídne steny, nie o predstierané, nalepené fasády. Vnútorné nosné steny zo železobetónu hrúbky 30 až 50 cm, oddelené vrstvou minerálnej izolácie  v hrúbke 12 cm do 64 cm hrubých vonkajších stien vymurovaných z tehál s tradičnou vonkajšou omietkou vytvárajú masívne obvodové konštrukcie, ktoré s toleranciou 1,15 až 1,25 cm zodpovedajú svojmu historickému vzoru. Rímsy, nárožné kvádre, ozdobná architektúra portálov a rizalitov, podstavce a stĺpy sú podobne ako originál postavené z hrubo opracovaných sliezskych pieskovcov a plnia aj nosnú funkciu. Na remeselne správne spájanie kvádrov bola použitá škárovacia malta Baumit, špeciálne vyvinutá pre pamiatkové účely. Finálna povrchová úprava kameňov sa realizovala manuálne.

Berlínsky zámok

Zdroj: Baumit Nemecko

Omietka a farebnosť

Veľké plochy historických fasád boli omietnuté. Pôvodné Schlüterove ponímanie baroka používalo krikľavé odtiene, keďže však vzhľad zámku určujú skôr jeho neskoršie a väčšie časti, uplatnila sa pri rekonštrukcii decentnejšia farebnosť skorého 19. storočia. Dokončenie rekonštrukcie je naplánované na jeseň tohto roku. Otvorenie Humboldtovho fóra verejnosti sa plánuje v septembri 2020. Viac informácii nájdete na stránke Humboldt Forum.

Foto: Stiftung Humboldt Forum im Berliner Schloss, Stephan Falk, Franco Stella with FS HUF PG a Baumit Nemecko