Slovensko

Baumit Life: 1051

Správny výber farby pre fasádu by mal reflektovať prostredie, v ktorom sa budova nachádza. Fasáda by mala prirodzene zapadnúť do okolitého prostredia. Ak dokážeme zladiť fasádu s okolím a zároveň sa odlíšiť v jemných detailoch, potešíme nielen seba, ale každé okoloidúce oko.

star_border
Číslo farby
1051
HEX: #64BF6A
RGB: 100/191/106
HBW: 40

Kombinácie

star_border
Číslo farby
0881
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0887
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0879
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0903
Zistiť viac

Odtiene

star_border
Číslo farby
1051
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
1052
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
1053
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
1054
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
1055
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
1056
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
1057
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
1058
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
1059
Zistiť viac

Farebné odtiene

Zobrazenie farieb závisí od nastavenia monitora a nemusia vždy zodpovedať reálnym vzorkám. Vybrané odtiene odporúčame si vždy porovnať so vzorkovníkom Baumit a s reálnymi vzorkami. Mierne odlišnosti medzi vzorkovníkom farieb, dodanými vzorkami a zrealizovanou fasádou alebo vnútorným náterom na stenách sú z výrobných dôvodov možné a nemôžu byť predmetom reklamácie.