Slovensko

Baumit Life: 1031

Správny výber farby pre fasádu by mal reflektovať prostredie, v ktorom sa budova nachádza. Fasáda by mala prirodzene zapadnúť do okolitého prostredia. Ak dokážeme zladiť fasádu s okolím a zároveň sa odlíšiť v jemných detailoch, potešíme nielen seba, ale každé okoloidúce oko.

star_border
Číslo farby
1031
HEX: #658159
RGB: 101/129/89
HBW: 20

Kombinácie

star_border
Číslo farby
0893
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0918
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0014
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0611
Zistiť viac

Odtiene

star_border
Číslo farby
1031
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
1032
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
1033
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
1034
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
1035
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
1036
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
1037
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
1038
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
1039
Zistiť viac

Farebné odtiene

Zobrazenie farieb závisí od nastavenia monitora a nemusia vždy zodpovedať reálnym vzorkám. Vybrané odtiene odporúčame si vždy porovnať so vzorkovníkom Baumit a s reálnymi vzorkami. Mierne odlišnosti medzi vzorkovníkom farieb, dodanými vzorkami a zrealizovanou fasádou alebo vnútorným náterom na stenách sú z výrobných dôvodov možné a nemôžu byť predmetom reklamácie.