Slovensko

Baumit Life: 0611

Správny výber farby pre fasádu by mal reflektovať prostredie, v ktorom sa budova nachádza. Fasáda by mala prirodzene zapadnúť do okolitého prostredia. Ak dokážeme zladiť fasádu s okolím a zároveň sa odlíšiť v jemných detailoch, potešíme nielen seba, ale každé okoloidúce oko.

star_border
Číslo farby
0611
HEX: #8B4745
RGB: 139/71/69
TSR: 40
HBW: 11

Kombinácie

star_border
Číslo farby
0887
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0973
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0876
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
M327
Zistiť viac

Odtiene

star_border
Číslo farby
0611
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0612
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0613
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0614
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0615
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0616
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0617
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0618
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0619
Zistiť viac

Farebné odtiene

Zobrazenie farieb závisí od nastavenia monitora a nemusia vždy zodpovedať reálnym vzorkám. Vybrané odtiene odporúčame si vždy porovnať so vzorkovníkom Baumit a s reálnymi vzorkami. Mierne odlišnosti medzi vzorkovníkom farieb, dodanými vzorkami a zrealizovanou fasádou alebo vnútorným náterom na stenách sú z výrobných dôvodov možné a nemôžu byť predmetom reklamácie.