Baumit Life: 0997

Správny výber farby pre fasádu by mal reflektovať prostredie, v ktorom sa budova nachádza. Fasáda by mala prirodzene zapadnúť do okolitého prostredia. Ak dokážeme zladiť fasádu s okolím a zároveň sa odlíšiť v jemných detailoch, potešíme nielen seba, ale každé okoloidúce oko.

star_border
Číslo farby
0997
HEX: #D5E7E3
RGB: 213/231/227
TSR: ≥25
HBW: 76

Kombinácie

star_border
Číslo farby
0524
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0862
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0871
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0991
Zistiť viac

Odtiene

star_border
Číslo farby
0991
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0992
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0993
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0994
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0995
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0996
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0997
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0998
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0999
Zistiť viac

Farebné odtiene

Zobrazenie farieb závisí od nastavenia monitora a nemusia vždy zodpovedať reálnym vzorkám. Vybrané odtiene odporúčame si vždy porovnať so vzorkovníkom Baumit a s reálnymi vzorkami. Mierne odlišnosti medzi vzorkovníkom farieb, dodanými vzorkami a zrealizovanou fasádou alebo vnútorným náterom na stenách sú z výrobných dôvodov možné a nemôžu byť predmetom reklamácie.