Slovensko

Baumit Life: 0871

Správny výber farby pre fasádu by mal reflektovať prostredie, v ktorom sa budova nachádza. Fasáda by mala prirodzene zapadnúť do okolitého prostredia. Ak dokážeme zladiť fasádu s okolím a zároveň sa odlíšiť v jemných detailoch, potešíme nielen seba, ale každé okoloidúce oko.

star_border
Číslo farby
0871
HEX: #515256
RGB: 81/82/86
HBW: 9

Kombinácie

star_border
Číslo farby
0717
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
1118
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0717
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0709
Zistiť viac

Odtiene

star_border
Číslo farby
0871
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0872
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0873
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0874
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0875
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0876
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0877
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0878
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0879
Zistiť viac

Farebné odtiene

Zobrazenie farieb závisí od nastavenia monitora a nemusia vždy zodpovedať reálnym vzorkám. Vybrané odtiene odporúčame si vždy porovnať so vzorkovníkom Baumit a s reálnymi vzorkami. Mierne odlišnosti medzi vzorkovníkom farieb, dodanými vzorkami a zrealizovanou fasádou alebo vnútorným náterom na stenách sú z výrobných dôvodov možné a nemôžu byť predmetom reklamácie.