Baumit Life: 0992

Správny výber farby pre fasádu by mal reflektovať prostredie, v ktorom sa budova nachádza. Fasáda by mala prirodzene zapadnúť do okolitého prostredia. Ak dokážeme zladiť fasádu s okolím a zároveň sa odlíšiť v jemných detailoch, potešíme nielen seba, ale každé okoloidúce oko.

star_border
Číslo farby
0992
HEX: #6BB6B8
RGB: 107/182/184
TSR: ≥25
HBW: 40

Kombinácie

star_border
Číslo farby
0697
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0865
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0863
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
1168
Zistiť viac

Odtiene

star_border
Číslo farby
0991
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0992
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0993
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0994
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0995
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0996
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0997
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0998
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0999
Zistiť viac

Farebné odtiene

Zobrazenie farieb závisí od nastavenia monitora a nemusia vždy zodpovedať reálnym vzorkám. Vybrané odtiene odporúčame si vždy porovnať so vzorkovníkom Baumit a s reálnymi vzorkami. Mierne odlišnosti medzi vzorkovníkom farieb, dodanými vzorkami a zrealizovanou fasádou alebo vnútorným náterom na stenách sú z výrobných dôvodov možné a nemôžu byť predmetom reklamácie.