Slovensko

Baumit Life: 0983

Správny výber farby pre fasádu by mal reflektovať prostredie, v ktorom sa budova nachádza. Fasáda by mala prirodzene zapadnúť do okolitého prostredia. Ak dokážeme zladiť fasádu s okolím a zároveň sa odlíšiť v jemných detailoch, potešíme nielen seba, ale každé okoloidúce oko.

star_border
Číslo farby
0983
HEX: #89A6A3
RGB: 137/166/163
TSR: 50
HBW: 35

Kombinácie

star_border
Číslo farby
0896
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0187
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0892
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0189
Zistiť viac

Odtiene

star_border
Číslo farby
0981
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0982
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0983
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0984
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0985
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0986
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0987
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0988
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0989
Zistiť viac

Farebné odtiene

Zobrazenie farieb závisí od nastavenia monitora a nemusia vždy zodpovedať reálnym vzorkám. Vybrané odtiene odporúčame si vždy porovnať so vzorkovníkom Baumit a s reálnymi vzorkami. Mierne odlišnosti medzi vzorkovníkom farieb, dodanými vzorkami a zrealizovanou fasádou alebo vnútorným náterom na stenách sú z výrobných dôvodov možné a nemôžu byť predmetom reklamácie.