Baumit Life: 0187

Správny výber farby pre fasádu by mal reflektovať prostredie, v ktorom sa budova nachádza. Fasáda by mala prirodzene zapadnúť do okolitého prostredia. Ak dokážeme zladiť fasádu s okolím a zároveň sa odlíšiť v jemných detailoch, potešíme nielen seba, ale každé okoloidúce oko.

star_border
Číslo farby
0187
HEX: #D9CEB6
RGB: 217/206/182
TSR: ≥25
HBW: 63

Kombinácie

star_border
Číslo farby
0352
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
1133
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0174
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0573
Zistiť viac

Odtiene

star_border
Číslo farby
0181
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0182
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0183
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0184
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0185
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0186
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0187
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0188
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0189
Zistiť viac

Farebné odtiene

Zobrazenie farieb závisí od nastavenia monitora a nemusia vždy zodpovedať reálnym vzorkám. Vybrané odtiene odporúčame si vždy porovnať so vzorkovníkom Baumit a s reálnymi vzorkami. Mierne odlišnosti medzi vzorkovníkom farieb, dodanými vzorkami a zrealizovanou fasádou alebo vnútorným náterom na stenách sú z výrobných dôvodov možné a nemôžu byť predmetom reklamácie.