Slovensko

Baumit Life: 0923

Správny výber farby pre fasádu by mal reflektovať prostredie, v ktorom sa budova nachádza. Fasáda by mala prirodzene zapadnúť do okolitého prostredia. Ak dokážeme zladiť fasádu s okolím a zároveň sa odlíšiť v jemných detailoch, potešíme nielen seba, ale každé okoloidúce oko.

star_border
Číslo farby
0923
HEX: #676660
RGB: 103/102/96
HBW: 17

Kombinácie

star_border
Číslo farby
1024
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
1028
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0015
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0152
Zistiť viac

Odtiene

star_border
Číslo farby
0921
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0922
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0923
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0924
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0925
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0926
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0927
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0928
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0929
Zistiť viac

Farebné odtiene

Zobrazenie farieb závisí od nastavenia monitora a nemusia vždy zodpovedať reálnym vzorkám. Vybrané odtiene odporúčame si vždy porovnať so vzorkovníkom Baumit a s reálnymi vzorkami. Mierne odlišnosti medzi vzorkovníkom farieb, dodanými vzorkami a zrealizovanou fasádou alebo vnútorným náterom na stenách sú z výrobných dôvodov možné a nemôžu byť predmetom reklamácie.