Baumit Life: 0015

Správny výber farby pre fasádu by mal reflektovať prostredie, v ktorom sa budova nachádza. Fasáda by mala prirodzene zapadnúť do okolitého prostredia. Ak dokážeme zladiť fasádu s okolím a zároveň sa odlíšiť v jemných detailoch, potešíme nielen seba, ale každé okoloidúce oko.

star_border
Číslo farby
0015
HEX: #CBC6BA
RGB: 203/198/186
TSR: ≥25
HBW: 56

Kombinácie

star_border
Číslo farby
0684
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0903
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0392
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0915
Zistiť viac

Odtiene

star_border
Číslo farby
0014
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0015
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0016
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0017
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0018
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0019
Zistiť viac

Farebné odtiene

Zobrazenie farieb závisí od nastavenia monitora a nemusia vždy zodpovedať reálnym vzorkám. Vybrané odtiene odporúčame si vždy porovnať so vzorkovníkom Baumit a s reálnymi vzorkami. Mierne odlišnosti medzi vzorkovníkom farieb, dodanými vzorkami a zrealizovanou fasádou alebo vnútorným náterom na stenách sú z výrobných dôvodov možné a nemôžu byť predmetom reklamácie.