Baumit Life: 0901

Správny výber farby pre fasádu by mal reflektovať prostredie, v ktorom sa budova nachádza. Fasáda by mala prirodzene zapadnúť do okolitého prostredia. Ak dokážeme zladiť fasádu s okolím a zároveň sa odlíšiť v jemných detailoch, potešíme nielen seba, ale každé okoloidúce oko.

star_border
Číslo farby
0901
HEX: #504B4B
RGB: 80/75/75
HBW: 7

Kombinácie

star_border
Číslo farby
0472
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0909
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0019
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0751
Zistiť viac

Odtiene

star_border
Číslo farby
0901
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0902
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0903
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0904
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0905
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0906
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0907
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0908
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0909
Zistiť viac

Farebné odtiene

Zobrazenie farieb závisí od nastavenia monitora a nemusia vždy zodpovedať reálnym vzorkám. Vybrané odtiene odporúčame si vždy porovnať so vzorkovníkom Baumit a s reálnymi vzorkami. Mierne odlišnosti medzi vzorkovníkom farieb, dodanými vzorkami a zrealizovanou fasádou alebo vnútorným náterom na stenách sú z výrobných dôvodov možné a nemôžu byť predmetom reklamácie.