Slovensko

Baumit Life: 0751

Správny výber farby pre fasádu by mal reflektovať prostredie, v ktorom sa budova nachádza. Fasáda by mala prirodzene zapadnúť do okolitého prostredia. Ak dokážeme zladiť fasádu s okolím a zároveň sa odlíšiť v jemných detailoch, potešíme nielen seba, ale každé okoloidúce oko.

star_border
Číslo farby
0751
HEX: #309DC2
RGB: 48/157/194
TSR: 45
HBW: 28

Kombinácie

star_border
Číslo farby
0019
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0901
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0237
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0393
Zistiť viac

Odtiene

star_border
Číslo farby
0751
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0752
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0753
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0754
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0755
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0756
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0757
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0758
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0759
Zistiť viac

Farebné odtiene

Zobrazenie farieb závisí od nastavenia monitora a nemusia vždy zodpovedať reálnym vzorkám. Vybrané odtiene odporúčame si vždy porovnať so vzorkovníkom Baumit a s reálnymi vzorkami. Mierne odlišnosti medzi vzorkovníkom farieb, dodanými vzorkami a zrealizovanou fasádou alebo vnútorným náterom na stenách sú z výrobných dôvodov možné a nemôžu byť predmetom reklamácie.