Slovensko

Baumit Life: 0783

Správny výber farby pre fasádu by mal reflektovať prostredie, v ktorom sa budova nachádza. Fasáda by mala prirodzene zapadnúť do okolitého prostredia. Ak dokážeme zladiť fasádu s okolím a zároveň sa odlíšiť v jemných detailoch, potešíme nielen seba, ale každé okoloidúce oko.

star_border
Číslo farby
0783
HEX: #85ACBA
RGB: 133/172/186
HBW: 39

Kombinácie

star_border
Číslo farby
0385
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0388
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0069
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0888
Zistiť viac

Odtiene

star_border
Číslo farby
0781
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0782
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0783
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0784
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0785
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0786
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0787
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0788
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0789
Zistiť viac

Farebné odtiene

Zobrazenie farieb závisí od nastavenia monitora a nemusia vždy zodpovedať reálnym vzorkám. Vybrané odtiene odporúčame si vždy porovnať so vzorkovníkom Baumit a s reálnymi vzorkami. Mierne odlišnosti medzi vzorkovníkom farieb, dodanými vzorkami a zrealizovanou fasádou alebo vnútorným náterom na stenách sú z výrobných dôvodov možné a nemôžu byť predmetom reklamácie.