Slovensko

Baumit Life: 0573

Správny výber farby pre fasádu by mal reflektovať prostredie, v ktorom sa budova nachádza. Fasáda by mala prirodzene zapadnúť do okolitého prostredia. Ak dokážeme zladiť fasádu s okolím a zároveň sa odlíšiť v jemných detailoch, potešíme nielen seba, ale každé okoloidúce oko.

star_border
Číslo farby
0573
HEX: #A86152
RGB: 168/97/82
TSR: 45
HBW: 18

Kombinácie

star_border
Číslo farby
0174
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0187
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0351
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0187
Zistiť viac

Odtiene

star_border
Číslo farby
0571
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0572
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0573
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0574
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0575
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0576
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0577
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0578
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0579
Zistiť viac

Farebné odtiene

Zobrazenie farieb závisí od nastavenia monitora a nemusia vždy zodpovedať reálnym vzorkám. Vybrané odtiene odporúčame si vždy porovnať so vzorkovníkom Baumit a s reálnymi vzorkami. Mierne odlišnosti medzi vzorkovníkom farieb, dodanými vzorkami a zrealizovanou fasádou alebo vnútorným náterom na stenách sú z výrobných dôvodov možné a nemôžu byť predmetom reklamácie.