Slovensko

Baumit Life: 0351

Správny výber farby pre fasádu by mal reflektovať prostredie, v ktorom sa budova nachádza. Fasáda by mala prirodzene zapadnúť do okolitého prostredia. Ak dokážeme zladiť fasádu s okolím a zároveň sa odlíšiť v jemných detailoch, potešíme nielen seba, ale každé okoloidúce oko.

star_border
Číslo farby
0351
HEX: #946C48
RGB: 148/108/72
HBW: 18

Kombinácie

star_border
Číslo farby
0355
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0358
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0199
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
1133
Zistiť viac

Odtiene

star_border
Číslo farby
0351
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0352
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0353
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0354
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0355
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0356
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0357
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0358
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0359
Zistiť viac

Farebné odtiene

Zobrazenie farieb závisí od nastavenia monitora a nemusia vždy zodpovedať reálnym vzorkám. Vybrané odtiene odporúčame si vždy porovnať so vzorkovníkom Baumit a s reálnymi vzorkami. Mierne odlišnosti medzi vzorkovníkom farieb, dodanými vzorkami a zrealizovanou fasádou alebo vnútorným náterom na stenách sú z výrobných dôvodov možné a nemôžu byť predmetom reklamácie.