Slovensko

Baumit Life: 0471

Správny výber farby pre fasádu by mal reflektovať prostredie, v ktorom sa budova nachádza. Fasáda by mala prirodzene zapadnúť do okolitého prostredia. Ak dokážeme zladiť fasádu s okolím a zároveň sa odlíšiť v jemných detailoch, potešíme nielen seba, ale každé okoloidúce oko.

star_border
Číslo farby
0471
HEX: #EC8C40
RGB: 236/140/64
HBW: 38

Kombinácie

star_border
Číslo farby
0872
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0877
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0019
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0881
Zistiť viac

Odtiene

star_border
Číslo farby
0471
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0472
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0473
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0474
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0475
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0476
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0477
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0478
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0479
Zistiť viac

Farebné odtiene

Zobrazenie farieb závisí od nastavenia monitora a nemusia vždy zodpovedať reálnym vzorkám. Vybrané odtiene odporúčame si vždy porovnať so vzorkovníkom Baumit a s reálnymi vzorkami. Mierne odlišnosti medzi vzorkovníkom farieb, dodanými vzorkami a zrealizovanou fasádou alebo vnútorným náterom na stenách sú z výrobných dôvodov možné a nemôžu byť predmetom reklamácie.