Slovensko

Baumit Life: 0421

Správny výber farby pre fasádu by mal reflektovať prostredie, v ktorom sa budova nachádza. Fasáda by mala prirodzene zapadnúť do okolitého prostredia. Ak dokážeme zladiť fasádu s okolím a zároveň sa odlíšiť v jemných detailoch, potešíme nielen seba, ale každé okoloidúce oko.

star_border
Číslo farby
0421
HEX: #524743
RGB: 82/71/67
HBW: 7

Kombinácie

star_border
Číslo farby
1161
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0018
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0414
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0568
Zistiť viac

Odtiene

star_border
Číslo farby
0421
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0422
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0423
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0424
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0425
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0426
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0427
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0428
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0429
Zistiť viac

Farebné odtiene

Zobrazenie farieb závisí od nastavenia monitora a nemusia vždy zodpovedať reálnym vzorkám. Vybrané odtiene odporúčame si vždy porovnať so vzorkovníkom Baumit a s reálnymi vzorkami. Mierne odlišnosti medzi vzorkovníkom farieb, dodanými vzorkami a zrealizovanou fasádou alebo vnútorným náterom na stenách sú z výrobných dôvodov možné a nemôžu byť predmetom reklamácie.