Slovensko

Baumit Life: 0414

Správny výber farby pre fasádu by mal reflektovať prostredie, v ktorom sa budova nachádza. Fasáda by mala prirodzene zapadnúť do okolitého prostredia. Ak dokážeme zladiť fasádu s okolím a zároveň sa odlíšiť v jemných detailoch, potešíme nielen seba, ale každé okoloidúce oko.

star_border
Číslo farby
0414
HEX: #A1817A
RGB: 161/129/122
TSR: 30
HBW: 25

Kombinácie

star_border
Číslo farby
0421
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0018
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0016
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
1025
Zistiť viac

Odtiene

star_border
Číslo farby
0411
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0412
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0413
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0414
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0415
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0416
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0417
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0418
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0419
Zistiť viac

Farebné odtiene

Zobrazenie farieb závisí od nastavenia monitora a nemusia vždy zodpovedať reálnym vzorkám. Vybrané odtiene odporúčame si vždy porovnať so vzorkovníkom Baumit a s reálnymi vzorkami. Mierne odlišnosti medzi vzorkovníkom farieb, dodanými vzorkami a zrealizovanou fasádou alebo vnútorným náterom na stenách sú z výrobných dôvodov možné a nemôžu byť predmetom reklamácie.