Slovensko

Baumit Life: 1161

Správny výber farby pre fasádu by mal reflektovať prostredie, v ktorom sa budova nachádza. Fasáda by mala prirodzene zapadnúť do okolitého prostredia. Ak dokážeme zladiť fasádu s okolím a zároveň sa odlíšiť v jemných detailoch, potešíme nielen seba, ale každé okoloidúce oko.

star_border
Číslo farby
1161
HEX: #DCC63E
RGB: 220/198/62
HBW: 57

Kombinácie

star_border
Číslo farby
0421
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0018
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0698
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0873
Zistiť viac

Odtiene

star_border
Číslo farby
1161
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
1162
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
1163
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
1164
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
1165
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
1166
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
1167
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
1168
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
1169
Zistiť viac

Farebné odtiene

Zobrazenie farieb závisí od nastavenia monitora a nemusia vždy zodpovedať reálnym vzorkám. Vybrané odtiene odporúčame si vždy porovnať so vzorkovníkom Baumit a s reálnymi vzorkami. Mierne odlišnosti medzi vzorkovníkom farieb, dodanými vzorkami a zrealizovanou fasádou alebo vnútorným náterom na stenách sú z výrobných dôvodov možné a nemôžu byť predmetom reklamácie.