Slovensko

Baumit Life: 0317

Správny výber farby pre fasádu by mal reflektovať prostredie, v ktorom sa budova nachádza. Fasáda by mala prirodzene zapadnúť do okolitého prostredia. Ak dokážeme zladiť fasádu s okolím a zároveň sa odlíšiť v jemných detailoch, potešíme nielen seba, ale každé okoloidúce oko.

star_border
Číslo farby
0317
HEX: #ECCFB4
RGB: 236/207/180
TSR: 71
HBW: 66

Kombinácie

star_border
Číslo farby
0573
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
M327
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0423
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0429
Zistiť viac

Odtiene

star_border
Číslo farby
0311
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0312
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0313
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0314
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0315
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0316
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0317
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0318
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0319
Zistiť viac

Farebné odtiene

Zobrazenie farieb závisí od nastavenia monitora a nemusia vždy zodpovedať reálnym vzorkám. Vybrané odtiene odporúčame si vždy porovnať so vzorkovníkom Baumit a s reálnymi vzorkami. Mierne odlišnosti medzi vzorkovníkom farieb, dodanými vzorkami a zrealizovanou fasádou alebo vnútorným náterom na stenách sú z výrobných dôvodov možné a nemôžu byť predmetom reklamácie.