Slovensko

Baumit Life: 0313

Správny výber farby pre fasádu by mal reflektovať prostredie, v ktorom sa budova nachádza. Fasáda by mala prirodzene zapadnúť do okolitého prostredia. Ak dokážeme zladiť fasádu s okolím a zároveň sa odlíšiť v jemných detailoch, potešíme nielen seba, ale každé okoloidúce oko.

star_border
Číslo farby
0313
HEX: #C78B5E
RGB: 199/139/94
TSR: 48
HBW: 32

Kombinácie

star_border
Číslo farby
0247
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0393
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0246
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0981
Zistiť viac

Odtiene

star_border
Číslo farby
0311
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0312
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0313
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0314
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0315
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0316
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0317
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0318
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0319
Zistiť viac

Farebné odtiene

Zobrazenie farieb závisí od nastavenia monitora a nemusia vždy zodpovedať reálnym vzorkám. Vybrané odtiene odporúčame si vždy porovnať so vzorkovníkom Baumit a s reálnymi vzorkami. Mierne odlišnosti medzi vzorkovníkom farieb, dodanými vzorkami a zrealizovanou fasádou alebo vnútorným náterom na stenách sú z výrobných dôvodov možné a nemôžu byť predmetom reklamácie.