Slovensko

Baumit Life: 0247

Správny výber farby pre fasádu by mal reflektovať prostredie, v ktorom sa budova nachádza. Fasáda by mala prirodzene zapadnúť do okolitého prostredia. Ak dokážeme zladiť fasádu s okolím a zároveň sa odlíšiť v jemných detailoch, potešíme nielen seba, ale každé okoloidúce oko.

star_border
Číslo farby
0247
HEX: #E9D3B4
RGB: 233/211/180
TSR: 67
HBW: 67

Kombinácie

star_border
Číslo farby
0313
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0393
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0326
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0393
Zistiť viac

Odtiene

star_border
Číslo farby
0241
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0242
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0243
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0244
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0245
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0246
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0247
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0248
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0249
Zistiť viac

Farebné odtiene

Zobrazenie farieb závisí od nastavenia monitora a nemusia vždy zodpovedať reálnym vzorkám. Vybrané odtiene odporúčame si vždy porovnať so vzorkovníkom Baumit a s reálnymi vzorkami. Mierne odlišnosti medzi vzorkovníkom farieb, dodanými vzorkami a zrealizovanou fasádou alebo vnútorným náterom na stenách sú z výrobných dôvodov možné a nemôžu byť predmetom reklamácie.