Slovensko

Baumit Life: 0238

Správny výber farby pre fasádu by mal reflektovať prostredie, v ktorom sa budova nachádza. Fasáda by mala prirodzene zapadnúť do okolitého prostredia. Ak dokážeme zladiť fasádu s okolím a zároveň sa odlíšiť v jemných detailoch, potešíme nielen seba, ale každé okoloidúce oko.

star_border
Číslo farby
0238
HEX: #ECDEC6
RGB: 236/222/198
TSR: 71
HBW: 74

Kombinácie

star_border
Číslo farby
0132
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0924
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0193
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
1133
Zistiť viac

Odtiene

star_border
Číslo farby
0231
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0232
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0233
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0234
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0235
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0236
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0237
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0238
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0239
Zistiť viac

Farebné odtiene

Zobrazenie farieb závisí od nastavenia monitora a nemusia vždy zodpovedať reálnym vzorkám. Vybrané odtiene odporúčame si vždy porovnať so vzorkovníkom Baumit a s reálnymi vzorkami. Mierne odlišnosti medzi vzorkovníkom farieb, dodanými vzorkami a zrealizovanou fasádou alebo vnútorným náterom na stenách sú z výrobných dôvodov možné a nemôžu byť predmetom reklamácie.