Slovensko

Baumit Life: 0281

Správny výber farby pre fasádu by mal reflektovať prostredie, v ktorom sa budova nachádza. Fasáda by mala prirodzene zapadnúť do okolitého prostredia. Ak dokážeme zladiť fasádu s okolím a zároveň sa odlíšiť v jemných detailoch, potešíme nielen seba, ale každé okoloidúce oko.

star_border
Číslo farby
0281
HEX: #D08B42
RGB: 208/139/66
HBW: 32

Kombinácie

star_border
Číslo farby
0288
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0936
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0157
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0913
Zistiť viac

Odtiene

star_border
Číslo farby
0281
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0282
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0283
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0284
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0285
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0286
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0287
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0288
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0289
Zistiť viac

Farebné odtiene

Zobrazenie farieb závisí od nastavenia monitora a nemusia vždy zodpovedať reálnym vzorkám. Vybrané odtiene odporúčame si vždy porovnať so vzorkovníkom Baumit a s reálnymi vzorkami. Mierne odlišnosti medzi vzorkovníkom farieb, dodanými vzorkami a zrealizovanou fasádou alebo vnútorným náterom na stenách sú z výrobných dôvodov možné a nemôžu byť predmetom reklamácie.