Baumit Life: 0157

Správny výber farby pre fasádu by mal reflektovať prostredie, v ktorom sa budova nachádza. Fasáda by mala prirodzene zapadnúť do okolitého prostredia. Ak dokážeme zladiť fasádu s okolím a zároveň sa odlíšiť v jemných detailoch, potešíme nielen seba, ale každé okoloidúce oko.

star_border
Číslo farby
0157
HEX: #E2D3B5
RGB: 226/211/181
TSR: ≥25
HBW: 66

Kombinácie

star_border
Číslo farby
0744
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0918
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0159
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0513
Zistiť viac

Odtiene

star_border
Číslo farby
0151
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0152
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0153
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0154
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0155
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0156
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0157
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0158
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0159
Zistiť viac

Farebné odtiene

Zobrazenie farieb závisí od nastavenia monitora a nemusia vždy zodpovedať reálnym vzorkám. Vybrané odtiene odporúčame si vždy porovnať so vzorkovníkom Baumit a s reálnymi vzorkami. Mierne odlišnosti medzi vzorkovníkom farieb, dodanými vzorkami a zrealizovanou fasádou alebo vnútorným náterom na stenách sú z výrobných dôvodov možné a nemôžu byť predmetom reklamácie.