Slovensko

Baumit Life: 0936

Správny výber farby pre fasádu by mal reflektovať prostredie, v ktorom sa budova nachádza. Fasáda by mala prirodzene zapadnúť do okolitého prostredia. Ak dokážeme zladiť fasádu s okolím a zároveň sa odlíšiť v jemných detailoch, potešíme nielen seba, ale každé okoloidúce oko.

star_border
Číslo farby
0936
HEX: #B7B3A7
RGB: 183/179/167
HBW: 45

Kombinácie

star_border
Číslo farby
0622
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0792
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0684
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0018
Zistiť viac

Odtiene

star_border
Číslo farby
0931
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0932
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0933
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0934
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0935
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0936
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0937
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0938
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0939
Zistiť viac

Farebné odtiene

Zobrazenie farieb závisí od nastavenia monitora a nemusia vždy zodpovedať reálnym vzorkám. Vybrané odtiene odporúčame si vždy porovnať so vzorkovníkom Baumit a s reálnymi vzorkami. Mierne odlišnosti medzi vzorkovníkom farieb, dodanými vzorkami a zrealizovanou fasádou alebo vnútorným náterom na stenách sú z výrobných dôvodov možné a nemôžu byť predmetom reklamácie.