Slovensko

Baumit Life: 0199

Správny výber farby pre fasádu by mal reflektovať prostredie, v ktorom sa budova nachádza. Fasáda by mala prirodzene zapadnúť do okolitého prostredia. Ak dokážeme zladiť fasádu s okolím a zároveň sa odlíšiť v jemných detailoch, potešíme nielen seba, ale každé okoloidúce oko.

star_border
Číslo farby
0199
HEX: #E4DBCC
RGB: 228/219/204
TSR: 70
HBW: 72

Kombinácie

star_border
Číslo farby
0192
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0195
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0913
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0983
Zistiť viac

Odtiene

star_border
Číslo farby
0191
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0192
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0193
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0194
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0195
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0196
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0197
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0198
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0199
Zistiť viac

Farebné odtiene

Zobrazenie farieb závisí od nastavenia monitora a nemusia vždy zodpovedať reálnym vzorkám. Vybrané odtiene odporúčame si vždy porovnať so vzorkovníkom Baumit a s reálnymi vzorkami. Mierne odlišnosti medzi vzorkovníkom farieb, dodanými vzorkami a zrealizovanou fasádou alebo vnútorným náterom na stenách sú z výrobných dôvodov možné a nemôžu byť predmetom reklamácie.