Slovensko

Baumit Life: 0191

Správny výber farby pre fasádu by mal reflektovať prostredie, v ktorom sa budova nachádza. Fasáda by mala prirodzene zapadnúť do okolitého prostredia. Ak dokážeme zladiť fasádu s okolím a zároveň sa odlíšiť v jemných detailoch, potešíme nielen seba, ale každé okoloidúce oko.

star_border
Číslo farby
0191
HEX: #765E45
RGB: 118/94/69
TSR: 22
HBW: 12

Kombinácie

star_border
Číslo farby
0196
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0572
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0015
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0743
Zistiť viac

Odtiene

star_border
Číslo farby
0191
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0192
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0193
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0194
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0195
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0196
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0197
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0198
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0199
Zistiť viac

Farebné odtiene

Zobrazenie farieb závisí od nastavenia monitora a nemusia vždy zodpovedať reálnym vzorkám. Vybrané odtiene odporúčame si vždy porovnať so vzorkovníkom Baumit a s reálnymi vzorkami. Mierne odlišnosti medzi vzorkovníkom farieb, dodanými vzorkami a zrealizovanou fasádou alebo vnútorným náterom na stenách sú z výrobných dôvodov možné a nemôžu byť predmetom reklamácie.