Baumit Life: 0186

Správny výber farby pre fasádu by mal reflektovať prostredie, v ktorom sa budova nachádza. Fasáda by mala prirodzene zapadnúť do okolitého prostredia. Ak dokážeme zladiť fasádu s okolím a zároveň sa odlíšiť v jemných detailoch, potešíme nielen seba, ale každé okoloidúce oko.

star_border
Číslo farby
0186
HEX: #CEBFA2
RGB: 206/191/162
TSR: ≥25
HBW: 54

Kombinácie

star_border
Číslo farby
0892
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0189
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0843
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0892
Zistiť viac

Odtiene

star_border
Číslo farby
0181
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0182
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0183
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0184
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0185
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0186
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0187
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0188
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0189
Zistiť viac

Farebné odtiene

Zobrazenie farieb závisí od nastavenia monitora a nemusia vždy zodpovedať reálnym vzorkám. Vybrané odtiene odporúčame si vždy porovnať so vzorkovníkom Baumit a s reálnymi vzorkami. Mierne odlišnosti medzi vzorkovníkom farieb, dodanými vzorkami a zrealizovanou fasádou alebo vnútorným náterom na stenách sú z výrobných dôvodov možné a nemôžu byť predmetom reklamácie.