Slovensko

Baumit Life: 0161

Správny výber farby pre fasádu by mal reflektovať prostredie, v ktorom sa budova nachádza. Fasáda by mala prirodzene zapadnúť do okolitého prostredia. Ak dokážeme zladiť fasádu s okolím a zároveň sa odlíšiť v jemných detailoch, potešíme nielen seba, ale každé okoloidúce oko.

star_border
Číslo farby
0161
HEX: #89704D
RGB: 137/112/77
HBW: 17

Kombinácie

star_border
Číslo farby
0016
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0912
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0402
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0937
Zistiť viac

Odtiene

star_border
Číslo farby
0161
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0162
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0163
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0164
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0165
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0166
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0167
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0168
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0169
Zistiť viac

Farebné odtiene

Zobrazenie farieb závisí od nastavenia monitora a nemusia vždy zodpovedať reálnym vzorkám. Vybrané odtiene odporúčame si vždy porovnať so vzorkovníkom Baumit a s reálnymi vzorkami. Mierne odlišnosti medzi vzorkovníkom farieb, dodanými vzorkami a zrealizovanou fasádou alebo vnútorným náterom na stenách sú z výrobných dôvodov možné a nemôžu byť predmetom reklamácie.