Slovensko

Baumit Life: 0137

Správny výber farby pre fasádu by mal reflektovať prostredie, v ktorom sa budova nachádza. Fasáda by mala prirodzene zapadnúť do okolitého prostredia. Ak dokážeme zladiť fasádu s okolím a zároveň sa odlíšiť v jemných detailoch, potešíme nielen seba, ale každé okoloidúce oko.

star_border
Číslo farby
0137
HEX: #ECDFB7
RGB: 236/223/183
HBW: 75

Kombinácie

star_border
Číslo farby
0017
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0162
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0883
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0887
Zistiť viac

Odtiene

star_border
Číslo farby
0131
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0132
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0133
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0134
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0135
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0136
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0137
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0138
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0139
Zistiť viac

Farebné odtiene

Zobrazenie farieb závisí od nastavenia monitora a nemusia vždy zodpovedať reálnym vzorkám. Vybrané odtiene odporúčame si vždy porovnať so vzorkovníkom Baumit a s reálnymi vzorkami. Mierne odlišnosti medzi vzorkovníkom farieb, dodanými vzorkami a zrealizovanou fasádou alebo vnútorným náterom na stenách sú z výrobných dôvodov možné a nemôžu byť predmetom reklamácie.