Slovensko

Baumit Life: 0121

Správny výber farby pre fasádu by mal reflektovať prostredie, v ktorom sa budova nachádza. Fasáda by mala prirodzene zapadnúť do okolitého prostredia. Ak dokážeme zladiť fasádu s okolím a zároveň sa odlíšiť v jemných detailoch, potešíme nielen seba, ale každé okoloidúce oko.

star_border
Číslo farby
0121
HEX: #B9A145
RGB: 185/161/69
TSR: 39
HBW: 37

Kombinácie

star_border
Číslo farby
0015
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0971
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0871
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0907
Zistiť viac

Odtiene

star_border
Číslo farby
0121
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0122
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0123
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0124
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0125
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0126
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0127
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0128
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0129
Zistiť viac

Farebné odtiene

Zobrazenie farieb závisí od nastavenia monitora a nemusia vždy zodpovedať reálnym vzorkám. Vybrané odtiene odporúčame si vždy porovnať so vzorkovníkom Baumit a s reálnymi vzorkami. Mierne odlišnosti medzi vzorkovníkom farieb, dodanými vzorkami a zrealizovanou fasádou alebo vnútorným náterom na stenách sú z výrobných dôvodov možné a nemôžu byť predmetom reklamácie.