Slovensko

Baumit Life: 0021

Správny výber farby pre fasádu by mal reflektovať prostredie, v ktorom sa budova nachádza. Fasáda by mala prirodzene zapadnúť do okolitého prostredia. Ak dokážeme zladiť fasádu s okolím a zároveň sa odlíšiť v jemných detailoch, potešíme nielen seba, ale každé okoloidúce oko.

star_border
Číslo farby
0021
HEX: #EDDF34
RGB: 237/223/52
HBW: 71

Kombinácie

star_border
Číslo farby
0793
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0868
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0017
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0442
Zistiť viac

Odtiene

star_border
Číslo farby
0021
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0022
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0023
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0024
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0025
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0026
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0027
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0028
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0029
Zistiť viac

Farebné odtiene

Zobrazenie farieb závisí od nastavenia monitora a nemusia vždy zodpovedať reálnym vzorkám. Vybrané odtiene odporúčame si vždy porovnať so vzorkovníkom Baumit a s reálnymi vzorkami. Mierne odlišnosti medzi vzorkovníkom farieb, dodanými vzorkami a zrealizovanou fasádou alebo vnútorným náterom na stenách sú z výrobných dôvodov možné a nemôžu byť predmetom reklamácie.