Kontrola podkladu pred omietaním
star_border

Kontrola podkladu pred omietaním

Je stavba pripravená na omietanie?

Pred začiatkom omietania musí byť hrubá stavba dokončená. Osadené okná, prestrešenie, klampiarske práce.
Ukončené musia byť aj elektrické inštalácie, rozvody, vody, plynu, kanalizácie príp. stenové vykurovanie. Takisto je potrebné overiť aj ich funkčnosť, či už tlakovou alebo zátopovou skúškou.

Kontrola stavu podkladu

Vlhkosť

Podklad na omietanie by mal byť suchý. Odporúčame preto zmerať jeho vlhkosť. Pre presné meranie odporúčame špeciálne certifikované vlhkomery. Pre rekonštrukciách a zavlhnutých murivách je lepšie odobrať vzorky a zaslať do akreditovaného laboratória. Zistíte tak nielen presnú vlhkosť muriva, ale aj prípadné zasolenie.


Nasiakavosť

Nasiakavosť podkladu zistíte veľmi jednoducho. Podklad polejte vodou alebo ostriekajte. Ak vodá steká po kvapkách podklad je slabo nasiakavý.  Ak voda zase vsiakne príliš rýchlo, podklad je silno nasiakavý. Pri rovnomerne nasiakavom podklade voda vsakuje rovnomerne. Slabú, silnú alebo nerovnomernú nasiakavosť je možné vyrovnať na to určenými penetračnými nátermi.

Rovinnosť podkladu

Rovinnosť podkladu

Finálnu rovinnosť omietky ovplyvňuje podklad. Aby ste predišli nekorším sklamaniam, dohodnite si vaše požiadavky na rovinnosť vopred ešte pred omietaním. Jednotlivé odchýlky rovinnosti pre rôzne triedy určuje aj norma. Iné nároky sa kladú na pivničné priestory, iné na obytné priestory či špeciálne osvetlené galérie. 
Aká môže byť maximálna nerovnosť podkladu pre konkrétne požiadavky nájdete v norme STN EN 13914-2 alebo v technologickom predpise Baumit omietky.

Čo si ešte všímajte

  • Dostatočná pevnosť podkladu
  • Únosnosť podkladu
  • Znečistenie
  • Ošetrenie kovových prvkov
  • Odlupujúce sa časti
  • Homogénnosť muriva, rôzne materiály, formáty

Odporúčané opatrenia

1. Zvýšená vlhkosť

Zanalyzujte príčiny vlhkosti a zrealizujte sanačné opatrenia, ako napr. vysušenie muriva resp. aplikácia vhodného sanačného materiálu.

2. Riasy a plesne

Plesne nikdy nenechávajte na podklade. Ošetrite ich vhodným antiplesňovým prípravkom, napr. Baumit FungoFluid a následne mechanicky odstráňte. Podklad očistite. 

3. Zaprášený podklad

Prach a nečistoty môžu zhoršiť prídržnosť omietky k podkladu. Nečistoty odstráňte nasucho kefou, metličkou alebo umyte tlakovým prúdom vody. Podklad nechajte vysušiť.

4. Mastnoty na podklade

Mastný podklad nestačí umyť len čistou vodou. Použite vhodný čistiaci prostriedok, napr. Baumit ReClean.

5. Zvyšky po debnení

Zvyšky oddebňovacích prípravkov na betóne odstráňte horúcou parou alebo vhodnými čistiacimi prostriedkami. Po umytí podklad nechajte vysušiť.

6. Aktívne trhliny

Trhliny, ktoré pracujú nikdy nepodceňujte. Ich analýzu a návrch sanačných opatrení zverte do rúk odborníka. Po stabilizácii trhlín je nutné v niektorých prípadoch zrealizovať v danom mieste aj dilatáciu v omietke.

7. Nesúdržný poklad

Uvoľňujúce a odlupujúce časti odstráňte. Len ak zabezpečíte dostatočnú prídržnosť omietky k podkladu.

Výber vnútornej omietky a cenová kalkulácia

Vyberte si želaný typ vnútornej omietky a Baumit Kalkulátor vám odporúči optimálnu skladbu. V štyroch jednoduchých krokoch si vytvorte kalkuláciu materiálu spolu s cenami. K omietkam si môžete vybrať aj jednotlivé príslušenstvo.