Slovensko

Menu

clear
star_border

Baumit Nanopor pre dlhodobo čisté fasády

Pre dlhodobo čisté fasády

  • Pre nové i staršie fasády
  • Overené skúsenosťami od roku 2007
  • S ochranou voči mikroorganizmom na fyzikálnom princípe

Pri výbere fasádnej omietky by sme mali zohľadniť oveľa viac ako len cenu. Jeden z veľmi dôležitých parametrov je práve trvalá udržateľnosť a dlhodobá čistota fasády.

Dlhodobo čistá fasáda

Inovačné centrum Baumit vo Wopfingu

"Ako môže svetlo čistiť vašu fasádu?"
Fasáda budovy nemá spĺňať len základné vlastnosti akými sú napr. ochrana pred chladom, hlukom, vlhkom, ale takisto musí vyhovovať estetickým a optickým požiadavkám. Vo svojej funkcii je podobne ako pokožka neustále vystavená zaťaženiu najrôznejšími vplyvmi vonkajšieho prostredia, dôsledkom čoho dochádza skôr či neskôr k jej znečisteniu. 
Projektom "Čistá povrchová úprava" sa zaoberal viac ako 10 rokov v centrálnom laboratóriu koncernu vo Wopfingu výskumný tím pod vedením Dr. Jürgen Lorenz. Tím položil najväčší dôraz na poznatky z oblasti nanotechnológií. Výsledkom práce je produkt "Baumit Nanopor" - anti-aging produkt pre večnú mladosť vášho domu.


Nanotechnológia

Nanotechnológia sa zaoberá vytváraním, výskumom a využitím extrémne malých štruktúr. Slovko "nano" je odvodené z gréčtiny a znamená niečo ako "trpaslík". Experti a média označujú nanotechnológiu za kľúčovú technológiu 21. storočia. Namiesto "vyššie, stále ďalej" znie ich motto "stále menšie, stále rýchlejšie".

Jeden nanometer (nm = 1 milióntina milimetra) zodpovedá cca jednej desaťtisícine hrúbky ľudského vlasu, nachádzame sa teda už v oblasti ultra najmenších častíc atómov a molekúl. Základnými prvkami tejto technológie sú nanočastice (jedna je menšia ako 100 nm). Cielenou konštrukciou materiálov na atómovej úrovni, ako aj využívaním zvláštnych javov, ktoré sa vyskytujú v tejto malej mierke, sa otvára množstvo nových možností, a to takmer vo všetkých oblastiach prírodných vied, ako sú energetika, životné prostredie, oblasť IT, medicína, či farmácia. Nanotechnológie umožňujú tiež vývoj nových stavebných materiálov a zdokonaľovanie tých pôvodných. Nanočastice síce nemôžeme vidieť, ale môžeme registrovať prejavy ich pôsobenia a to tým najpozitívnejším spôsobom vo forme nových, kvalitnejších, účinnejších aj trvanlivejších riešení, používaných čoraz viac i v stavebnej praxi.

Bežná štruktúra omietky pod mikroskopom

Štrukturovaný povrch bežnej omietky vytvára podmienky na usadzovanie prachu, ktorý je živnou pôdou pre rôzne mikroorganizmy.

Štruktúra Nanopor omietky pod mikroskopom

Mikroskopicky hladký povrch chráni fasádu pred usadzovaním nečistôt a je prvým predpokladom pre zachovanie čistého vzhľadu.

Omietka Baumit NanoporTop spája v sebe klasické vlastnosti silikátovej omietky s najnovším vývojom nanotechnológií z výskumných laboratórií Baumit. Špeciálny povrch Baumit NanoporTop je mikroskopicky hladký a má tzv. "nanoporéznu" štruktúru. Tieto nanopóry sú príliš malé pre organické aj anorganické čiastočky nečistôt, ktoré sa tak nedokážu pevne "usadiť" na povrchu. Navyše nízky elektrostatický náboj nepriťahuje nečistoty, a umožňuje tak fasáde efektívnejšie odolávať znečisteniu. Pomocou síl prírody (ako napr. vietor, dážď, sneh, účinok UV-žiarenia a teplotné zmeny) dochádza k uvoľňovaniu nečistôt z fasády. Vďaka samočistiacej schopnosti ostáva fasáda prirodzene čistá a trvalo krásna.

Nanopor pod mikroskopom

Omietky s vysokým stupňom hydrofobizácie využívajú efekt silného povrchového napätia v kvapke vody, ktorá má v tvare guľôčky minimálny kontakt s povrchom omietky. Fasáda je umývaná rýchlostekajúcou vodou, ale nie v miestach, ktoré fungujú v zrážkovom tieni – pod balkónmi, rímsami a prečnievajúcimi konštrukciami.

Hydrofóbny povrch omietky

Kvapka vody na hydrofóbnom povrchu štandardnej omietky

Baumit NanoporTop vďaka tenkej hydrofilnej vrstve na povrchu omietky funguje na úplne novom princípe. Nachádzajú sa v nej nanopóry, ktoré absorbujú vlhkosť a znižujú povrchové napätie v kvapke vody. Tá vsakuje do vrchnej časti omietky a pri opätovnom odparovaní vyvýja tlak na nečistoty zachytené na omietke. Nanopóry sú aktívne v udržiavaní optimálneho vlhkostného režimu nielen v kontakte so zrážkovou vodou, ale aj vzdušnou vlhkosťou.

Hydrofóbny povrch omietky

Kvapka vody na hydrofilnom povrchu omietky Baumit NanoporTop

Ako to funguje?

Aktivovanie fotokatalýzy

Čistenie fasády_krok 1

Fotokatalýza znamená chemický rozklad organických látok za prítomnosti denného svetla. Aby takáto reakcia prebehla, musí byť v štruktúre látky zabudovaný katalyzátor oxid titaničitý (TiO2), ktorý sa aktivuje pôsobením ultrafialového slnečného žiarenia. Vďaka novému fotokatalyzátoru a jedinečnej sile svetla získava teraz Baumit Nanopor ďalší, obzvlášť účinný samočistiaci efekt pre žiarivo krásnu a dlhodobo čistú fasádu.

Rozloženie nečistôt

Čistenie fasády_krok 2

Ak tento postup fotokatalýzy aplikujeme na omietku alebo farbu, potom za pomoci fotokatalýzy dochádza k rozkladu nečistôt, ktorým sa podarilo usadiť na ich povrchu. Dôležitým faktom je, že aj baktérie, riasy, huby a ďalšie mikrobiologické organizmy degradujú vplyvom fotokatalýzy!

Vyčistenie nečistôt

Čistenie fasády_krok 3

Nečistoty a riasy ostávajú na povrchu fasády v neaktívnej podobe, odkiaľ sú vplyvom dažďa, vlhkosti, slnka, vetra a prúdením vzduchu odstraňované. Sily prírody tak nepretržite pomáhajú fasáde zotrvať v čistote. Nový jedinečný spôsob ochrany pred organickým znečistením na princípe fotokatalýzy je dlhodobo udržateľný z pohľadu ochrany životného prostredia a zároveň je zárukou dlhodobo čistej fasády s minimálnymi nárokmi na údržbu a obnovu počas celej životnosti.

Investícia do budúcnosti

Baumit vytvoril počas desaťročia trvajúceho vývoja vysoko hodnotné a odolné fasádne systémy s dlhou životnosťou. Na fasádu však pôsobí nepretržite znečistenie a poveternostné vplyvy a menia v priebehu rokov jej vzhľad. Aby sa udržal pekný vzhľad budovy, je potrebné po niekoľkých rokoch fasádu opticky sanovať, t. j. ošetriť prinajmenšom novým náterom, čo samozrejme, prináša so sebou nevyhnutné náklady (ako napr. materiál, práca, lešenie).

Vďaka výnimočným vlastnostiam omietky Baumit NanoporTop zostáva fasáda približne dvakrát tak dlho čistá a krásna a šetrí tak náklady na údržbu či nový náter. Pri renováciách fasád je fasádna farba Baumit NanoporColor ideálnym riešením pre obnovu povrchu starších tepelnoizolačných a omietkových systémov, obzvlášť v prípade znečistenia ich povrchu mikroorganizmami.

Všetko pre vašu fasádu!

Farebné odtiene a štruktúry Baumit
Farebné odtiene a štruktúry

Inšpirácie, farebné palety podľa obľúbených názvov, či trendové palety farieb podľa architektky Silvie Cejpkovej.

Objaviť svet farieb
FAsádne štúdio Baumit
Fasádne štúdio

Navštívte naše fasádne štúdio v Bratislave alebo v Lietavskej Lúčke a vyberte si farby podľa reálnych vzoriek. Alebo si nechajte vypracovať farebný návrh fasády

More
Baumit Kalkulátor
Baumit Kalkulátor

Vyberte si želanú fasádnu omietku a štruktúru a vypočítajte si spotrebu spolu so základným cenovým rozpočtom.

Zistiť viac